Dishoek

Dishoek (Zeeuws: Disoek) is een dorp aan de Westerschelde in de gemeente Veere, in de provincie Zeeland.

Dishoek, Walcheren, Gemeente Veere.
Archiefdienst: Zeeuws Archief

Dishoek komt van het woord dijkhoek. Deze naam kreeg het dorpje omdat het bij een zeedijk lag. Restanten van de dijk zijn nog steeds te zien als bij stormvloed veel zand van het strand is gespoeld.

Van der Aa publiceerde in 1841 over het Dishoek:

Dishoeck of Dieshoek. Volgens sommigen zoude de eigenlijke naam van dit gehucht wezen Diefshoek, welken naam het zoude ontvangen hebben naar enige booswichten, die aldaar roofden en hun loon ontvingen; volgens anderen zoude het moeten zijn Deeshoek, ter onderscheiding van de Oosthoek van het eiland Walcheren, bij Arnemuiden, die van de golven verslonden is. Vermoedelijk echter is de ware naam Dijkshoeke, naar de zich aldaar om het eiland krommende Honte.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 3, A.J. van der Aa, 1841

Dishoek in het Zeeuws Archief

Bekijk de zoekresultaten

/onderzoek-het-zelf/

Lees meer over Dishoek in de Plaatsengids en op het erfgoedportaal Zeeuwse Ankers.


Grotere kaart bekijken