Dam (de)

De Dam is een buurtschap in de gemeente Sluis in Zeeuws Vlaanderen provincie Zeeland.

De Dam, Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente Sluis.
Archiefdienst: Gemeentearchief Sluis

De buurtschap is gelegen ongeveer 150 meter ten oosten van Kapitalendam. De Dam is gelegen aan de Driesprongweg. De buurtschap bestaat uit een tiental huizen. Na de indijking van de Koninginnepolder in 1894 werd de buurtschap in deze nieuwe polder gesticht. De buurtschap bezat een smidse, een wagenmakerij en een café. De smederij aldaar hield stand tot 2013. Tot 1965 was er jaarlijks op De Dam in september met de wielerkoers een kermis.

De Koninginnepolder is een polder ten zuiden van Biervliet, behorende tot de Polders rond Biervliet.

De polder ontstond door bedijking van de schorren in de Braakman ten noorden van de Angelinapolder. In 1893 kwam de bedijking gereed en ontstond een polder van 295 ha. Deze werd vernoemd naar Koningin Emma. Door deze bedijking werd ook de Angelinapolder met het vasteland verbonden.

In 1894 werd aan de oostzijdevan de polder een haventje aangelegd, de Koninginnehaven, die als haven voor Biervliet fungeerde en ook zijn naam gegeven heeft aan de buurtschap. In 1925 werd, om verzanding van het haventje tegen te gaan, nog een spuikom aangelegd en in 1928 werd de haven nog met 60 m verlengd. Doch langzaamaan raakte het haventje in verval en het diende al lang geen economisch nut meer toen, in 1952, de Braakman werd afgesloten.


Grotere kaart bekijken