Coxie (verdwenen)

Coxie (Coxyde, Beniardskerke, Bengaertskerke, Bingaertskerke, Bengerskerke), verdwenen dorp en parochie tussen Slepeldamme en Oostburg (West-Zeeuws-Vlaanderen). De naam van de parochie was Beniardskerke; Coxie was het dorp.

In 1583 werd de omgeving van Sluis onder water gezet om de opmars van Parma te stuiten. Ook de dijken bij Coxie werden doorgestoken, waardoor Coxie voorgoed verdween.

Coxie, Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente Sluis.
Archiefdienst: Gemeentearchief Sluis.

Van der Aa publiceerde over Coxie:

Coxij, Coxie of Coxije, heerlijkheid of leen in Staats-Vlaanderen. Het werd bij den vloed van 17 september 1477 overstroomd en herstelde zich later nooit ten volle. Bij den watervloed van 1 en 2 november 1570 werd het weder door de golven bedekt. Volgens sommigen zoude het sedert altijd blank zijn gebleven. Dat Coxij echter nog later dan in het jaar 1570 bestaan heeft, blijkt uit de acteboeken van Sluis, waar den 24 Januarij 1580 geklaagd en gehandeld werd, over eenen Monnik, die, in strijd met de bepaling in den religionsvrede, te Coxij predikte.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 3, A.J. van der Aa, 1841

Coxie is nummer 106 op onderstaande kaart.

Overzichtskaart van de Zeeuwse verdronken dorpen.