Coudorpe (verdwenen)

Coudorpe, voormalig dorp in de gemeente Borsele op Zuid-Beveland. Het is wat rest van de al in 1267 bestaande ambachtsheerlijkheid en parochie van dezelfde naam.

De polder van Coudorpe raakte door herhaalde overstromingen en door de opkomst van het nabijgelegen Driewegen al ontvolkt. Het einde kwam in de vloed van 2 november 1552, waarna in 1572 de resten van het dorp en de aan Sint-Maarten gewijde kerk zijn afgebroken en als zinksteen zijn gebruikt voor de versterking van de Westerscheldedijk. Bij herverkaveling in 1955 zijn nog funderingen van de kerk en sporen van de begraafplaats teruggevonden. Wat ook nog rest is een vliedberg, ten zuiden van Driewegen, opgeworpen in de twaalfde eeuw.

Coudorpe, Zuid-Beveland, Gemeente Borsele.
Archiefdienst: Gemeentearchief Borsele.

Van der Aa schreef in 1841 over de heerlijkheid Coudorpe:

Deze heerlijkheid behoorde vroeger tot Borssele-Beoosten-IJve. Er lag aldaar een dorp, waarvan naauwelijks de gedachte overig is, zijnde zelfs de bouwvallen van de kerk en den toren in het midden der vorige eeuw gesloopt en weggevoerd, en tot zinksteen aan de dijken gebruikt.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 3, A.J. van der Aa, 1841

Lees meer over Coudorpe op Wikipedia en bekijk het wapen van Coudorpe.

Of lees het verhaal van de gesneuvelde ridder van Coudorpe op erfgoedportaal Zeeuwse Ankers.


Grotere kaart bekijken