Capelle

Capelle is een voormalig gehucht op Schouwen-Duiveland, provincie Zeeland, Gemeente Schouwen-Duiveland, gelegen tussen Zierikzee en Nieuwerkerk, grotendeels weggevaagd bij de Watersnood van 1953. Capelle is tegenwoordig een buurtschap.

Capelle, Schouwen-Duiveland, Gemeente Schouwen-Duiveland.
Archiefdienst: Zeeuws Archief.

Van der Aa publiceerde over Capelle:

Het gehucht Kapelle, ook wel Kapelle-in-Duiveland genoemd, ligt 1/2 uur O. van Zierikzee, 1/2 u. W. van Nieuwerkerk, aan den Straatweg van Zierikzee naar het Zijpe.

Eertijds plagt er eene kapel te staan, van welke deze heerlijkheid haren naam voert, of zij ooit tot eene parochiekerk verheven is geweest, kunnen wij met geene zekerheid zeggen; uit den koopbrief van het jaar 1566, schijnt men het echter eenigzins te moeten afleiden, want daar vindt men de bewoording van parochie en heul van Kapelle.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 6, A.J. van der Aa, 1845

Lees meer over Capelle op Wikipedia en Plaatsengids.


Grotere kaart bekijken