Capelle (Kapelle) en Botland

Capelle en Botland is de naam van een voormalige gemeente op het vroegere eiland Duiveland in de provincie Zeeland. Sinds 1 januari 1997 maakt het gebied deel uit van de gemeente Schouwen-Duiveland.

Capelle en Botland, Schouwen-Duiveland, Gemeente Schouwen-Duiveland.
Archiefdienst: Zeeuws Archief

“Is het Capelle of Kapelle? De beide schrijfwijzen werden door elkaar gebruikt. In 1975 benaderde de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland de betrokken gemeenten om bij hun gehuchten plaatsnaamborden te plaatsen. De gemeente Duiveland gaf daaraan gehoor en plaatste een bord met daarop Kapelle. Toen daarover opmerkingen waren gemaakt, werd het advies ingewonnen van de rijksarchivaris in Zeeland, die onder meer op grond van een Koninklijk Besluit uit 1815, waarin wordt gesproken van ‘Nieuwerkerk, Kapelle en Botland’, oordeelde dat Kapelle de juiste schrijfwijze was. Sinds 2003 is dat weer Capelle, omdat vanuit de bewoners aan de nieuwe gemeente Schouwen-Duiveland werd gevraagd de oude schrijfwijze in ere te herstellen, omdat deze ook veel werd gebezigd en bekender is.”

Lees meer over Capelle en Botland op Wikipedia en bekijk het wapen van Capelle en Botland.


Grotere kaart bekijken

Capelle en Botland in het Zeeuws Archief

Bekijk de zoekresultaten

/onderzoek-het-zelf/