Bruinisse

Bruinisse is een dorp in het uiterste oosten van de gemeente Schouwen-Duiveland, in de provincie Zeeland. Kortwerg ‘Bru’.

Bruinisse, Schouwen-Duiveland, Gemeente Schouwen-Duiveland.
Archiefdienst: Gemeentearchief Schouwen-Duiveland

Het dorp schijnt te zijn aangelegd door Adolf van Kleef, Heer van Ravestein, die, in het jaar 1468, getrouwd was met Anna van Bourgondië, weduwe van Adriaan van Borssele, Heer van Brigdamme en Duiveland, van wien zij tot een huwelijksgift, het Land van Duiveland, gedurende haar leven lang, had verkregen.

Toen, den 28. September 1571, de Spanjaarden hunnen merkwaardigen togt door het water naar Duiveland en Schouwen ondernamen, stapten zij hier het eerst aan wal. Dit was oorzaak dat de Staten van Zeeland in het jaar 1596 het voornemen hadden, om het dorp met grachten te versterken, waarin het water door sluizen werd opgehouden, maar dit werk is nooit tot stand gebragt, hoewel er nog eenige sporen zijn, waaruit men zou moeten opmaken, dat daartoe reeds hand aan het werk geslagen was.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 2, A.J. van der Aa, 1840

Bruinisse in het Zeeuws Archief

Bekijk de zoekresultaten

/onderzoek-het-zelf/

Lees meer over Bruinisse op Wikipedia en bekijk het wapen van Bruinisse.


Grotere kaart bekijken