Bruinisse

Bruinisse is het mosseldorp van Schouwen-Duiveland. Het dorp wordt ook wel kortweg aangeduid als ‘Bru’. Het ligt in het uiterste oosten van de gemeente Schouwen-Duiveland, in de provincie Zeeland.

Bruinisse, Schouwen-Duiveland, Gemeente Schouwen-Duiveland.
Archiefdienst: Zeeuws Archief

Bruinisse heeft van oudsher een sterke binding met het water. In 1468 werden de schorren aan de oostkant van Duiveland ingedijkt.

Aanvankelijk heette het dorp Oost-Duiveland. De naam Bruinisse, die toen reeds in gebruik was, won het uiteindelijk van Oost-Duiveland. Bruinisse is een samentrekking van Bruin (voornaam) en Nisse (uitstekend stuk land).

Al eeuwenlang zijn (mossel)visserij en landbouw belangrijke middelen van bestaan, maar ook recreatie en toerisme (watersport) zijn in de laatste decennia uitgegroeid tot een belangrijke bron van bestaan.

Van der Aa schreef in 1840 over Bruinisse:

Het dorp schijnt te zijn aangelegd door Adolf van Kleef, Heer van Ravestein, die, in het jaar 1468, getrouwd was met Anna van Bourgondië, weduwe van Adriaan van Borssele, Heer van Brigdamme en Duiveland, van wien zij tot een huwelijksgift, het Land van Duiveland, gedurende haar leven lang, had verkregen.

Toen, den 28. September 1571, de Spanjaarden hunnen merkwaardigen togt door het water naar Duiveland en Schouwen ondernamen, stapten zij hier het eerst aan wal. Dit was oorzaak dat de Staten van Zeeland in het jaar 1596 het voornemen hadden, om het dorp met grachten te versterken, waarin het water door sluizen werd opgehouden, maar dit werk is nooit tot stand gebragt, hoewel er nog eenige sporen zijn, waaruit men zou moeten opmaken, dat daartoe reeds hand aan het werk geslagen was.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 2, A.J. van der Aa, 1840

Bruinisse in het Zeeuws Archief

Bekijk de zoekresultaten

/onderzoek-het-zelf/

Wapen van Bruinisse

Wapen van Bruinisse

Het wapen is afgeleid van dat van Duiveland. In het schildhoofd is een hert afgebeeld. In 1566 kocht Paulus van Hertsbeke de heerlijkheid Bruinisse. Het familiewapen- een hert drinkend aan een beek- werd opgenomen in het schildhoofd. Abusievelijk is in 1817 het water in het schildhoofd weggelaten. Sindsdien is een grazend hert afgebeeld.

Lees meer over Bruinisse op Wikipedia en bekijk het wapen van Bruinisse.


Grotere kaart bekijken