Brouwershaven

Brouwershaven is een Nederlandse stad op het voormalige eiland Schouwen en maakt deel uit van de gemeente Schouwen-Duiveland in de provincie Zeeland.

Brouwershaven, Schouwen-Duiveland, Gemeente Schouwen-Duiveland
Archiefdienst: Zeeuws Archief

Brouwershaven is circa 1285 gesticht als nieuwe haven voor Brijdorpe, van welk dorp de haven verzand was. De naam Brouwershaven komt voor het eerst voor in 1318. In 1403 kreeg de stad stadsrechten van Albrecht van Beieren, maar zij had geen zitting in de Staten van Zeeland. Een in 1619-1620 ondernomen poging om zitting te krijgen mislukte door tegenwerking van eerste edele prins Maurits en de Gecommitteerde Raden zodat Brouwershaven altijd een smalstad is gebleven.

Van der Aa publiceerde in 1840 over Brouwershaven:

De voornaamste huizen staan rondom de haven, die door eene spuisluis diep gehouden wordt en midden over welke vroeger eene draaibrug lag, die onlangs (in het jaar 1840) is weggebroken.

Aan het einde der haven is het marktplein gelegen, waarop een steenen standbeeld, ter eere van den hier geboren beroemden Dichter en Staatsman, Jacob Cats, is opgerigt.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 2, A.J. van der Aa, 1840

Brouwershaven in het Zeeuws Archief

Bekijk de zoekresultaten

/onderzoek-het-zelf/

Wapen van Brouwershaven

Wapen van Brouwershaven

De Duitse adelaar is ontleend aan het wapen van Roomskoning, later keizer Lodewijk van Beieren. Op de borst is het wapen van zijn echtgenote, Margaretha gravin van Henegouwen, Holland en Zeeland (1311-1356) aangebracht. In het ruitvormige schildje zijn de leeuwen in de loop van de tijd van positie veranderd. In het huidige wapen zijn ze twee aan twee naar elkaar toegewend. Na de herindeling werd het wapen bij Koninklijk Besluit van 9 juni 1961 bevestigd voor de nieuwe gemeente.

Lees meer over Brouwershaven op Wikipedia en bekijk het wapen van Brouwershaven.

Op erfgoedportaal Zeeuwse Ankers staat een verhaal over het standbeeld van Jacob Cats.


Grotere kaart bekijken