Brijdorpe

Brijdorpe is een buurtschap en voormalige gemeente op Schouwen-Duiveland in de provincie Zeeland. De oudste vermelding van de naam dateert van 1232, het woord “brij” refereert aan de slijkerige grond waarop de buurtschap gebouwd is.

Brijdorpe, Schouwen-Duiveland, Gemeente Schouwen-Duiveland.
Archiefdienst: Zeeuws Archief

Brijdorpe, in het Zeeuws ‘Briepe’. Voormalig gemeentearchivaris Huib Uil verklaart hoe dat zit: “Zeeuwse Schouwen-Duivelanders hebben een sterke voorkeur voor het afkorten van lange namen. Daarom is het Brouw voor Brouwershaven en Bru voor Bruinisse. Brijdorpe is daar niet aan ontsnapt, want op ons voormalige eiland heet dat in de volksmond: Briepe. Zulke verkorte namen hebben ook iets gemoedelijks in zich en juist dat spreekt de eilanders aan. Al in de 16e eeuw werd deze verkorte aanduiding gebruikt.”

Van der Aa in 1840 over het Brijdorpe:

Brijdorpe, waarschijnlijk Brouwersdorp, wlks haven Brouwershaven was, is in vroegere eeuwen een dorp geweest, dat tot de voornaamste plaatsen van het eiland Schouwen schijnt te hebben behoord. Ten minste Graaf Floris V had het voornemen, om het tot eene koopstad te verheffen.

Het was ter bevordering van dit doel, dat hij, in het jaar 1288, van Jan I, Hertog van Lotharingen, voor deze plaats vrijdom van alle tollen verkreeg.

Er is thans van dit geheele dorp niets meer over dan drie boerenhofsteden en een paar andere huizen, bewoond door nog geene 30 zielen.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 2, A.J. van der Aa, 1840

Brijdorpe in het Zeeuws Archief

Bekijk de zoekresultaten

/onderzoek-het-zelf/

Lees meer over Brijdorpe op Wikipedia en bekijk het wapen van Brijdorpe.

Of zoek naar Brijdorpe in de Encyclopedie van Zeeland.


Grotere kaart bekijken