Brieskerke (verdwenen)

Brieskerke, verdronken dorp in het Zuidland van Schouwen, provincie Zeeland. De naam is vermoedelijk afgeleid van een persoonsnaam, wordt vanaf de dertiende eeuw vermeld.

Brieskerke, Schouwen-Duiveland, Gemeente Schouwen-Duiveland.
Archiefdienst: Zeeuws Archief.

Van der Aa schreef over Brieskerke:

Brieskerke, voormalig dorp op het eiland Schouwen, provincie Zeeland. Het moet een zeer aanzienlijk dorp geweest zijn, waartoe de buurt ’s Heer- Arentshaven behoorde. Na van tijd tot tijd geleden te hebben door de stormvloeden, die de Zuidkust van het gemelde eiland zoo zeer hebben geteisterd, is dit dorp in het jaar 1534 buitengedijkt en alzoo geheel te niet gegaan.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 2, A.J. van der Aa, 1840

Brieskerke in het Zeeuws Archief

Bekijk de zoekresultaten

/onderzoek-het-zelf/

Brieskerke is nummer 7 op de kaart

Overzichtskaart van de Zeeuwse verdronken dorpen.