Breskens

Breskens is een dorp in Zeeuws-Vlaanderen in de gemeente Sluis in de provincie Zeeland. Op zijn Zeeuws heet Breskens ‘Bresjes’ of ‘Bressies’. De inwoners noemt men ‘Bressiaanders’.

Breskens, Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente Sluis.
Archiefdienst: Gemeentearchief Sluis

Van der Aa schreef in 1840 over het dorp:

Het dorp Breskens, ook wel Bresjens of Bresjes, en in oude stukken wel eens Breskin, Breaens en Breesande gespeld, ligt aan den Zuidelijken over der Wester-Schelde en aan den grooten weg der eerste klasse van Middelburg op Gent, in het jaar 1808 door de Franschen aangelegd, en in het jaar 1818 door het Nederlandsch bestuur voltooid, welke ligging de plaats veel levendigheid bijzet.

Het dorp, vroeger slechts gering, is in de laatste jaren, door aanbouw, aanmerkelijk vergroot, zoodat het thans een tamelijk groot dorp is, dat in de kom der gemeente ruim 100 huizen en 620 inwoners telt.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 2, A.J. van der Aa, 1840

Naamsverklaring
Geopperd is dat de naam verband houdt met het Middelnederlandse britse ‘latwerk’ en eigenlijk een dijkbescherming zou aanduiden, maar de oude vormen ondersteunen dit niet. Misschien een afleiding van bres, bresse ‘gat, opening, scheur’, ter aanduiding van een plas ontstaan door dijkdoorbraak, of van bres, bresse, in de Zeeuwse betekenis van ‘brok afzakkend duinzand, door de zee losgewoeld’. Beide gaan terug op het Franse brèche ‘breuk, bres’, dat zelf weer teruggaat op het Frankische breka-* ‘breuk’.

Lees meer over Breskens op Wikipedia en bekijk het wapen van Breskens.


Grotere kaart bekijken