Boudewijnskerke

Boudewijnskerke is een buurtschap in de gemeente Veere en ligt op het voormalige eiland Walcheren in de provincie Zeeland. De Zeeuwse benaming voor de buurtschap is Buiskerke.

Boudewijnskerke, Walcheren, Gemeente Veere.
Archiefdienst: Zeeuws Archief

Van der Aa publiceerde in 1840 over dit buurtschap:

Boudewijnskerke, oudtijds ook Ser-Boudinskerke en Ser-Boudewijnskerke geschreven, doch bij de landlieden meestal Boijenskerk of Buiskerke genoemd.

Ten jare 1247 had men daarin een dorp met eene kerk, aan den Heilige Nicolaas gewijd; de laatste is echter, in den strijd tegen Spanje, vernield, hoewel daarvan thans nog een gedeelte, benevens eenen ouden toren, aanwezig is.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 2, A.J. van der Aa, 1840

Boudewijnskerke in het Zeeuws Archief

Bekijk de zoekresultaten

/onderzoek-het-zelf/

Lees meer over Boudewijnskerke op Wikipedia.


Grotere kaart bekijken