Boterzande (verdwenen)

Boterzande (Boltreshanda), voormalig dorp en parochie ten noorden van Biervliet, West Zeeuws-Vlaanderen.

Als parochie staat Boterzande vermeld in 1248, maar de naam komt reeds voor als in 990 aan de St.-Pietersabdij te Gent een hoeve wordt geschonken in Botreshanda. Ook de abt van de St.-Baafsabdij genoot hier inkomsten. De plaats lag op de grens van de ambachten Boechoute en IJzendijke. Ze behoorde tot het bisdom Doornik. De parochie is in de golven verdwenen in 1375/76.

Boterzande, Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente Terneuzen.
Archiefdienst: Zeeuws Archief.

Van der Aa publiceerde over Boterzande:

Boterzande, ook Wemelswaarden geheeten, voormalig dijkaadje in Vlaanderen, in de Vierambachten, tot dat van Assenede behoorende, en reeds in de twaalfde eeuw bekend. Zij bevatte de dorpen of buurten Coudekerk, Frondic en Packenge en werd met deze, gedeeltelijk in 1377, gedeeltelijk in 1404, overstroomd. Sommige gronden werden wel, in 1432, herwonnen, doch de dijken bezweken nogmaals in 1530. Sedert zijn zij nogtans op nieuw beverscht geworden in de Coude- en Lovenpolders ten jare 1542, en in Vreemdijk en Willemskerk ten jare 1572, gezamenlijk behoorende tot de gemeente Hoek.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 2, A.J. van der Aa, 1840

Boterzande is nummer 96 op onderstaande kaart.

Overzichtskaart van de Zeeuwse verdronken dorpen.