Boschkapelle

Boschkapelle is een voormalig dorp en gemeente in de provincie Zeeland, onderdeel van de gemeente Hulst in Zeeuws-Vlaanderen.

Boschkapelle, Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente Hulst.
Archiefdienst: Gemeentearchief Hulst

Van der Aa publiceerde in 1840 over Boschkapelle:

Het dorp Boschkappelle, Boskappelle, Boschcappelle of Boscapelle, bij de landlieden Den Bosch genoemd ligt 2 uur noordwest van Hulst.

De naamsoorsprong is onbekend, althans kan uit geene echte bronnen worden bewezen. Volgens de overlevering moet alhier een boschje hebben bestaan, hetwelk als eene bijzonderheid op dezen moerassigen en met poelen doorsneden grond, werd aangemerkt. Later schijnt in of nabij dit boschje eene kapel te zijn gesticht, in welker nabuurschap naderhand eenige huizen zouden zijn gebouwd, welke alzoo van lieverlede tot eene buurt en vervolgens tot een dorp, zouden zijn aangegroeid.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 2, A.J. van der Aa, 1840

Boschkapelle in het Zeeuws Archief

Bekijk de zoekresultataen

/onderzoek-het-zelf/archief/

Lees meer over Boschkapelle op Wikipedia en bekijk het wapen van Boschkapelle.

Of zoek naar Boschkapelle in de Encyclopedie van Zeeland.


Grotere kaart bekijken