Borssele

Borssele is een dorp in de gemeente Borsele op het schiereiland Zuid-Beveland in de provincie Zeeland. Opvallend aan Borssele is het strakke symmetrische stratenpatroon volgens het principe van de gulden snede. Het is het enige dorp in Nederland dat een dergelijke opzet heeft.

Borssele, Zuid-Beveland, Gemeente Borsele.
Archiefdienst: Gemeentearchief Borsele

Van der Aa publiceerde in 1840 over het dorp:

Het is eene fraaije plaats, waarvan de huizen aan een langwerpig vierkant, en met boomen beplant plein gebouwd zijn.

De dorpsschool, in het jaar 1840 aanmerkelijk verbeterd, telt des zomers 50, maar des winters wel 90 leerlingen.

Noordoostwaarts van het dorp ziet men nog een der zoogenoemde vliebergen welke bij de overstroomingen van de jaren 1830 en 1832 is staande gebleven, en die men den Berg van Trooje noemt, vermoedelijk naar het voormalig slot Troije of Trooje hetwelk daaromtrent gestaan heeft.

Borssele in het Zeeuws Archief

Bekijk de zoekresultaten

/onderzoek-het-zelf/archief/

Lees meer over Borssele op Wikipedia en bekijk het wapen van Borssele.

Of zoek naar Borssele in de Encyclopedie van Zeeland of het erfgoedportaal Zeeuwse Ankers.


Grotere kaart bekijken