Borrendamme (verdwenen)

Borrendamme, voormalig dorp op Schouwen, bij Zierikzee (per 1997 gemeente Schouwen-Duiveland), provincie Zeeland.

Borrendamme, Schouwen-Duiveland, Gemeente Schouwen-Duiveland.
Archiefdienst: Zeeuws Archief.

Van der Aa publiceerde in 1840 over Borrendamme:

Borrendamme ook Bordendam genoemd, voormalig dorp op het eiland Schouwen, provincie Zeeland, in de nabijheid der stad Zierikzee, waarvan men tijd der sticbting niet met juistheid kan aanwijzen.

Later is de plaats gedurig blootgesteld geweest aan inbraken en overstroomingen; met name aan die van 27 September 1477 en 5 November 1530; daardoor is het dorp langzamerhand vervallen en eindelijk door aanhoudende stormen, in Januarij 1613, geheel verwoest, waarna de overblijfselen van kerk en toren gebruikt zijn tot aanvulling der gaten in de zeedijken. Bij het nogmaals achteruit zetten van den dijk, in het jaar 1822, zijn eenige overblijfselen van dit dorp te voorschijn gekomen en opgeruimd. Thans is er niets meer van te vinden.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 2, A.J. van der Aa, 1840

Borrendamme in het Zeeuws Archief

Bekijk de zoekresultaten

/onderzoek-het-zelf/