Bonedijke

Bonedijke (voormalige heerlijkheid) in Vlissingen, op Walcheren, Gemeente Vlissingen, provincie Zeeland.

Bonedijke, Walcheren, Gemeente Vlissingen.
Archiefdienst: Zeeuws Archief.

Van der Aa publiceerde over Bonedijke:

Boondijk of Bonendijke, oude polder in het eiland Walcheren, provincie Zeeland tusschen de heerlijkheden Oud Vlissingen en Koudekerke bedijkt eerst ten jare 1372 daarna in het jaar 1390. De gronden behooren thans tot de Zuidwatering van Walcheren. Met de beversching van dezen polder werd de vereeniging der Westwatering met de Zuidwatering voltooid.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 2, A.J. van der Aa, 1840

Bonedijke in het Zeeuws Archief

Bekijk de zoekresultaten.

/onderzoek-het-zelf/