Bommenede

Bommenede is een voormalig eiland, plaats en gemeente in de provincie Zeeland. Het was een van de vier eilanden die later werden samengevoegd tot Schouwen-Duiveland. De naam komt in 1165 voor het eerst voor als insula Bomne, het eiland van Bomne.

Bommenede, Schouwen-Duiveland, Gemeente Schouwen-Duiveland.
Archiefdienst: Gemeentearchief Schouwen-Duiveland

Van der Aa publiceerde in 1840 over het Bommenede:

In den vrijheidskamp tegen Spanje werd het met een wal en gracht omringd, ook werd er op iederen dijk een ravelijn aangelegd, die de verschansing van het dorp en de haven dekten, waardoor de plaats de gedaante eener stad verkreeg, hetgeen vermoedelijk is, dat men het door sommigen als eene stad vindt opgegeven.

Deze versterking kwam later echter den ingezetenen duur te staan, want in het jaar 1675 door de Spanjaarden belegerd zijnde, werden deze wel eerst door de bezetting manmoedig afgeslagen, maar toen de vijand den aanval na eenige dagen hervatte, werd de plaats, na een beleg van twintig dagen en nadat er geen twintig gezonde mannen meer in waren, stormende hand ingenomen en alles daarin over de kling gejaagd.

Bommenede in het Zeeuws Archief

Bekijk de zoekresultaten

/onderzoek-het-zelf/

Lees meer over Bommenede op Wikipedia of bekijk het wapen van Bommenede.

Of zoek naar Bommenede in de Encyclopedie van Zeeland of het erfgoedportaal Zeeuwse Ankers.


Grotere kaart bekijken