Boerenmagazijn

Boerenmagazijn is een voormalig fort in de gemeente Hulst in Zeeuws-Vlaanderen in de provincie Zeeland. Sinds 2002 is het voormalige fort met sluis (ook wel Steenen Beer genoemd) gerestaureerd.

Boerenmagazijn, Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente Hulst.
Archiefdienst: Gemeentearchief Hulst

Van der Aa publiceerde in 1840 over het fort:

In vroeger tijd gediend hebbende tot dekking van de aldaar in 1784 aangelegde innudatiesluis, door middel van welke, de aproches van de versterkte linie, loopende van het buiten glacis der stad Hulst tot aan het fort Zandberg, onder water konden worden gezet.

Van dit fortje zijn thans alleen nog de overblijfselen der batterijen, welke daarin waren aangelegd, zigtbaar. Gedurende de Belgische onlusten was aldaar een militaire post geplaatst, terwijl de sluis zelve, ofschoon thans niet meer tot haar oorspronkelijke doel kunnende dienen, was gepalissadeerd en versperd, ten einde alle overrompeling, van de zijde van het naburig Belgisch dorp Kieldrecht en over het verdronken land van Saftinge, voor te komen.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 2, A.J. van der Aa, 1840

Boerenmagazijn in het Zeeuws Archief

Bekijk de zoekresultaten

/onderzoek-het-zelf/

Lees meer over Boerenmagazijn op Wikipedia.

Of zoek naar Boerenmagazijn in de Encyclopedie van Zeeland of het erfgoedportaal Zeeuwse Ankers.


Grotere kaart bekijken