Biggekerke

Biggekerke, dorp op Wacheren, gemeente Veere.
Archiefdienst: Zeeuws Archief

Het dorp Biggekerke, ook bij verkorting Beekerke of Bekerke genoemd, ligt 1 1/4 uur W. van Middelburg, 2 uur N. ten W. van Vlissingen.

Men wil dat het zijnen naam ontleent van zekeren Biggo, die het zoude gesticht hebben, waarvan de tijd echter niet wordt opgegeven. Men vindt evenwel, dat Biggekerke omtrent het jaar 838 bedijkt is.

In overoude tijden heeft hier ook een slot of kasteel gestaan. Dit kasteel is in het jaar 1433, na Bartholomeus van Biggekerke, het loon zijner euveldaden ontvangen had, op bevelvan Filips van Bourgondië, Graaf van Holland, door de ingezetenen van Middelburg, ten gronde toe geslecht, zoodat men thans niet meer de plaats weet aan te wijzen, waar het gestaan heeft.

bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 2, A.J. van der Aa, 1840