Biezelinge

Biezelinge (Bieselinge, ook wel Biezingen), dorp op het eiland Zuid-Beveland, provincie Zeeland, Gemeente Kapelle.

Biezelinge, Zuid-Beveland, Gemeente Kapelle.
Archiefdienst: Zeeuws Archief.

Van der Aa publiceerde in 1840 over Bakkersdam:

Dit dorp is zeer oud, zoo dat men het reeds in het jaar 1300 vermeld vindt. Vroeger was het eene groote en door scheepvaart bloeiende plaats, met eene haven, die door verlanding geheel verdroogd is, doch waarvan de sporen nog zigtbaar zijn.

Het ontleent zijnen naam van de Biezelinge, die hier voorheen gevloeid heeft en op welks oostelijken over het gesticht is. Thans is het nog een net dorp, met ongeveer 400 bewoners, die meest hun bestaan vinden in den landbouw.

De dorpsschool wordt, gedurende den winter, door een gemiddeld getal van 70 leerlingen bezocht.

Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 2, A.J. van der Aa, 1840

Biezelinge in het Zeeuws Archief

Bekijk de zoekresultaten

/onderzoek-het-zelf/