Biervliet

Biervliet, stad in Zeeuws-Vlaanderen, provincie Zeeland, Gemeente Terneuzen.

Biervliet, Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente Terneuzen.
Archiefdienst: Zeeuws Archief.

Van der Aa publiceerde in 1840 over Biervliet:

Sommige leiden den naam af, van de vliet of stroom Beverne (anders ook Buda), zoodat die eene verkorting van Bevernevliet zoude zijn.

Zij bestond voornamelijk van de visscherij, inzonderheid de haringvisscherij, aan welke haar inwoner Willem Beukelsz in de veertiende eeuws, door zijne verbetering van het haringkaken eene zoo belangrijke uitbreiding gaf, en waarmede de zouthandel verbonden was.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 2, A.J. van der Aa, 1840

Biervliet in het Zeeuws Archief

Bekijk de zoekresultaten

/onderzoek-het-zelf/

Lees meer over Biervliet op Wikipedia en bekijk het wapen van Biervliet.


Grotere kaart bekijken