Biervliet

Biervliet, stadje in Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Terneuzen.
Archiefdienst: Zeeuws Archief.

Sommige leiden den naam af van de vliet of stroom Beverme, zoodat die ene verkorting van Bevernevliet zoude zijn.
De plaats was oudtijds eene zeer bevoorregte stad en een domein der Graven van Vlaanderen.
Philippus van den Elzas gaf reeds in 1183 zijn burgeren te Biervliet vrijdom van tollen door Vlaanderen, en verklaarde hen niet onderworpen te zijn aan de gewoonte welke de kooplieden hansen noemden. Hieruit kan men de oudheid der stad opmaken.

bron: Wikipedia