Bath

Bath, (voormalig) dorp op Zuid-Beveland, Gemeente Reimerswaal.
Archiefdienst: Gemeentearchief Reimerswaal.

Bath, voormalig dorp en heerlijkheid op het eiland Zuid-Beveland, provincie Zeeland. Het werd door den watervloed van 5 november 1530 overstroomd, doch men maakte het ook ras weder droog. Op den 2 november 1532 braken de dijken andermaal door, en werden nog eens digt gemaakt in 1536, doch zij bezweken op nieuw in 1539.

Ten gevolge van alle deze doorbraken was de toren alleen nog maar blijven staan, deze echter naderhand mede ingestort zijnde, wordt er nu niets meer van dat dorp gevonden.

bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 2, A.J. van der Aa, 1840