Bakkersdam

Bakkersdam of Bakkerspolder, buurtschap in Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente Sluis.
Archiefdienst: Gemeentearchief Sluis

Bakkersdam of Bakkerspolder, militaire positie in Staats-Vlaanderen, in het Land van Cadzand, provincie Zeeland, arrondissement Middelburg, kanton Sluis, gemeente Waterlandkerkje.

Volgens de meest bekende kaarten, zelfs die van De Pauw en van Geldhof, zoude dit punt werkelijk een poldertje zijn, doch het was voorheen slechts eene hofstede, staande op den zuidwesthoek van het eerste gedeelte van den Prins Willemspolder, en bewoond door zekere Bakker, wiens afstammelingen nog heden ten dage in het bezit zijn van den gemelden hoek dezes polders.

Vóór 1789 was het punt Bakkerspolder schier onbekend, althans onopgemerkt, doch in dat jaar is juist op den meergemelden hoek de afsluitingsdam gelegd, waarmede het Coxijsche gat van de monden der Schelde werd afgesloten, welke dam den naam van Bakkersdam verkreeg.

bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 2, A.J. van der Aa, 1840