Bakendorp

Bakendorp, op Zuid-Beveland, Gemeente Borsele.
Archiefdienst: Gemeentearchief Borsele.

Bakendorp, nog in 1295 genoemd Badigkendorp, heerlijkheid op het eiland Zuid-Beveland, provincie Zeeland, arrondissement en distrikt Goes, kanton Heinkenszand, gemeente Baarland-en-Bakendorp; palende noord aan de heerlijkheid Hoedekenskerke, oost en zuid aan de Hont en west aan Baarland.

Zij besloeg voorheen oorspronkelijk ongeveer 300 bunders, doch is sedert eeuwen reeds één met Baarland en Oudelande. Men telt er ongeveer 50 inwoners, die voornamelijk hun bestaan vinden in de landbouw en de veeteelt.

Voorheen vond men er een schuttershof, eene steenbakkerij, eene meestoof en eenen molen; thans niets van dat alles; er is evenwel nog eene hofstede, de Steenenpoort geheeten.

Een weinig zuidelijker dan dit gehucht, vindt men aan den zeedijk een haventje met een dubbele kade, waar de granen geladen worden en een overzetveer op Zaamslag en andere in het vijfde district van Zeeland gelegene plaasten. Door dit haventje watert de heerlijkheid uit.

bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 2, A.J. van der Aa, 1840