Baarland

Baarland, klein dorp op Zuid-Beveland, provincie Zeeland, Gemeente Borsele.

Baarland, Zuid-Beveland, Gemeente Borsele.
Archiefdienst: Gemeentearchief Borsele.

Van der Aa schreef in 1840 over het Baarland:

Baarland is waarschijnlijk van hoogen ouderdom, zelfs wil men, dat het in het jaar 850 zoude bedijkt zijn, hoewel het in onze geschiedenis eerst omtrent het einde der 13e eeuw voorkomt. In het jaar 1295 landde bij dit dorp een troep van ruim 3000 Vlamingen aan, die aanvankelijk door plunderen en blaken, waarbij zij zoo min kerken als huizen verschoonden, hier groote verwoestingen aanrigtten.

Maar Doedyn van Everingen en eenigen uit het geslacht van Van Borselen hadden niet zoodra 300 man Zeeuwen op de been gebragt, of zij trokken daarmede, den 12 October van het gezegde jaar, van twee kanten op de Vlamingen aab, en bragten er zelfs zoodanigen schrik onder, dat deze, halfs over hoofd, naar hunne schepen vloden.

De Zeeuwen zaten hen echter zoo digt op de hielen, dat velen in het water gejaagd werden en verdronken, terwijl anderen of afgemaakt of gevangen genomen werden. Het verlies der Vlamingen zoude bijkans 1300 man beloopen hebben.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 2, A.J. van der Aa, 1840

Lees meer over Baarland op Wikipedia en bekijk het wapen van Baarland.


Grotere kaart bekijken