Baalhoek

Baalhoek, in Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente Hulst.
Archiefdienst: Gemeentearchief Hulst

Baalhoek of Balhoek, gehucht in Staats-Vlaanderen, op den oostelijken hoek van den Kruispolder, in Hulster Ambacht, provincie Zeeland, arrondissement en 5 uur zuidoost van Goes, distrikt, kanton en 2 uur noordoost van Hulst, gemeente en 1 uur west ten zuiden van Hontenisse.

Er is hier een haventje aan de Wester-Schelde, uitwaterende in het verdronken Land-van-Saaftinge. Tot dit gehucht behooren slechts 19 huizen, alle op- of tegen den zeedijk gelegen, en door uim 70 menschen bewoond.

bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 2, A.J. van der Aa, 1840