Axel

Axel is een stad in Zeeuws-Vlaanderen, het zuidelijk deel van de provincie Zeeland. Axel maakt deel uit van de gemeente Terneuzen.
Zeeuwse benaming: Aksel.

Axel, Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente Terneuzen.
Archiefdienst: Zeeuws Archief.

Van der Aa publiceerde in 1839 over Axel:

Gedurende de Spaansche beroerten moest Axel mede veel leeds doorstaan, en ten jare 1573 was hier de vervolging om het geloof op het hevigst, waarin men zelfs zoo ver ging, dat men eenige Zeeuwsche kooplieden, die, ter verrigting hunner zaken, in de stad waren gekomen, uit hoofde van hunner verkleefdheid aan de leer der Hervorming, ophing.

Om zich hier over te wreeken zetteden eenige Zeeuwsche schepen, den 26 Julij 1574, 500 man voetvolk en 200 ruiters ann land, die naar Axel optrokken, waar het voetvolk zich in het gezigt der stad vertoonde, terwijl de ruiters in eene hinderlaag verborgen bleven; hierop deden de spaansche bezetting en burgerij eenen stoutmoedige uitval, maar werden door de Staatschen, die nu veinsden te vlugten, in de hinderlaag gelokt, waar zij van voren door het voetvolk en van achteren door de ruiterij aangevallen, allen tot de laatste man omkwamen.

De openstaande stad, alstoen aan de woede van de krijgsman overgelaten, werd deerlijk geplunderd en de kerk, benevens de aanzienlijkste gebouwen, in de asch gelegd.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 1, A.J. van der Aa, 1839

Axel in het Zeeuws Archief

Bekijk de zoekresultaten

/onderzoek-het-zelf/

Lees meer over Axel op Wikipedia en bekijk het wapen van Axel.


Grotere kaart bekijken