Avenkerke - verdwenen

Avenkerke (Vernavenkerke, Havekerke, Hanekerk, Brile), verdronken dorp op het voormalige eiland Wulpen, voor de kust van Zeeuws-Vlaanderen.

Volgens de moderne gemeentegrenzen zou dit dorp tot de Gemeente Vlissingen behoren.

Avenkerke, Zeeuws-Vlaanderen.

Wulpen is een voormalig eiland in de Westerschelde tussen Walcheren en het huidige West-Zeeuws-Vlaanderen. De hoofdplaats was het gelijknamige dorp Wulpen (ook wel Sint-Lambert-Wulpen genoemd).

Andere plaatsen op Wulpen waren: Runckendorp (Rommendorp, Bremberdorp), Westende en Sint-Lambert-Wulpen (Oostende).

Uit oude geschriften kan worden opgemaakt dat er vermoedelijk Normandiërs op de eilanden hebben gebivakkeerd. Rond het jaar 690 moet Willibrord op het eiland zijn geweest, waarna hij verder trok naar Walcheren. Een ander geschrift uit 1089 maakt melding van een kerk op Wulpen. Ook staat vast dat het vanaf de 12e eeuw bewoond is geweest, en dat er een klooster en misschien een kasteel is geweest. Rond de 13e eeuw moet Wulpen een dichtbevolkt eiland zijn geweest aangezien er toen twee kerken op het eiland waren.

Avenkerke is nummer 113 op onderstaande kaart.

Overzichtskaart van de Zeeuwse verdronken dorpen.