Assemansbroek - verdwenen

Assemansbroek (Broeck, Broeke, Den Broek), voormalig dorp en parochie in het Verdronken land van Zuid-Beveland.

Assemansbroek, Zuid-Beveland, Gemeente Reimerswaal.
Archiefdienst: Gemeentearchief Reimerswaal.

Van der Aa publiceerde over Assemansbroek:

Broek, Broeck of Brouck, voormalig ambacht en dorp op het eiland Zuid-Beveland, Z.O. van Romerswaal.

Dit ambacht moet onderscheiden malen door watervloeden zijn geteisterd, althans, toen het in het jaar 1421, door de Sint-Elisabethsvloed, in groot gevaar werd gebragt, waren de ingezetenen zoo verarmd, dat zij zich buiten staat bevonden, om hunne dijken in vorige staat te brengen, waarom Hertog Jan van Beijeren, met goedvinden van den Gemeenen Raad van Zeeland, op St. Agnesdag van dat jaar, de opgezetenen van Nieuwland, Tolsende, Scoudee en Everswaarde, beval hen daarin behulpzaam te zijn; welk bevel, den 17 Maart 1430, nadat er een nieuwe watersnood gerezen was, herhaald werd. Bij den watervloed van 5 November 1530 spoelde eindelijk het ambacht geheel onder en is sedert een prooi der golven gebleven.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, deel 2, A.J. van der Aa, 1840

Lees meer over Assemansbroek in de Encyclopedie van Zeeland en op Zeeuwse Ankers.

Assemansbroek is nummer 55 op onderstaande kaart.

Overzichtskaart van de Zeeuwse verdronken dorpen.