Aendijcke - verdwenen

Aendijcke was een dorp in Zeeuws-Vlaanderen, behorende tot de heerlijkheid Zaamslag. Het dorpje verdween in de golven bij de inundatie van 1586, en is in tegenstelling tot Othene en Zaamslag nooit meer herbouwd.

De naam Aandijke, Aendijcke, Andijck is afkomstig van een samenstelling van Aan-den-dijk (adendijke) en is verbasterd tot Aendijcke.

Aendijcke, Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente Terneuzen.
Archiefdienst: Zeeuws Archief.

De gemeente van Aandijk was in het bezit van een oud kerkgebouw, hetwelk, uit de fondamenten op te maken, eene aanzienlijke ruimte moet beslagen hebben, gelijk bij opgravingen, zoowel in deze als in de vorige eeuw, – niet in den tegenwoordigen Aandijkepolder, maar even daar buiten, in den aanpalenden Groote-Huyssenspolder, – overtuigend gebleken is, en bij welke gelegenheden zelfs het kerkhof met verscheidene doodskisten, meerendeels van eene ongewone lengte, voor den dag zijn gekomen.

Bron: Geschiedkundige beschouwing van Zaamslag, van de vroegste tijden tot op heden, zoo in het burgerlijke als voornamelijk in het kerkelijke, J. van der Baan, 1859

Aendijcke is nummer 78 op onderstaande kaart.

Overzichtskaart van de Zeeuwse verdronken dorpen.