Aardenburg

Aardenburg, in Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente Sluis.
Archiefdienst: Gemeentearchief Sluis

Aardenburg, gemeente in het voormalig Staats-Vlaanderen, provincie Zeeland, kanton en district Sluis, ten noorden van de gemeente Eede, ten oosten van Heile en Sluis, ten zuiden van Oostburg en ten westen van St. Kruis.

Zij was vroeger Rodenburg geheeten, niet Roodenburg zoo als vele schrijven, alsof deze naam van de roode stadsmuren zoude ontleend zijn. De naam komt af van het Angelsasksische woord rode, dat ree of rede beteekent, en zinspeelt op de voortreffelijke ligplaats voor schepen, die hier vroeger gevonden werden.

Wanneer echter die naam in dien van Aardenburg overgegaan zij, is met geene zekerheid te bepalen.
In een der privilegiën van het jaar 1204 draagt zij wel reeds dezen laatsten naam, maar men vindt er nog van later dagteekening, tot in 1243 toe, waarin zij onder die van Rodenburg voorkomt.

bron:
Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden: Eerste deel: A
A.J. van der Aa
1839