Aardenburg

Aardenburg is een stad in de Nederlandse provincie Zeeland. Aardenburg ligt in het westelijke deel van Zeeuws-Vlaanderen en behoort tot de gemeente Sluis. Aardenburg is de oudste stad van de provincie Zeeland.

Aardenburg, Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente Sluis.
Archiefdienst: Gemeentearchief Sluis.

Van der Aa publiceerde over Aardenburg:

Zij was vroeger Rodenburg geheeten, niet Roodenburg zoo als vele schrijven, alsof deze naam van de roode stadsmuren zoude ontleend zijn. De naam komt af van het Angelsasksische woord rode, dat ree of rede beteekent, en zinspeelt op de voortreffelijke ligplaats voor schepen, die hier vroeger gevonden werden.

Wanneer echter die naam in dien van Aardenburg overgegaan zij, is met geene zekerheid te bepalen.

In een der privilegiën van het jaar 1204 draagt zij wel reeds dezen laatsten naam, maar men vindt er nog van later dagteekening, tot in 1243 toe, waarin zij onder die van Rodenburg voorkomt.

Bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden: Eerste deel: A
A.J. van der Aa, 1839

Lees meer over Aardenburg op Wikipedia en bekijk het wapen van Aardenburg.


Grotere kaart bekijken