Uittreksel overlijdensakte

De bron Uittreksel overlijdensakte in Zeeuwen Gezocht bevat de namen van personen die buiten hun gemeente overleden.

Als een persoon niet in zijn eigen woonplaats overleed dan stuurde de ambtenaar van de burgerlijke stand een extract of uittreksel van de akte naar zijn collega in de desbetreffende woonplaats. Deze schreef het extract in het register van overlijden. Het overlijden van een persoon kan dus twee keer geregistreerd zijn.

Deze namen zijn afkomstig uit:

  • de uittreksels van overlijdensakten in de overlijdensregisters van de burgerlijke stand, periode 1796/1811-1965.

Overlijdensakten

Bekijk zoekgids
Een oude man met hoge hoed kijkt in de camera.

Uittreksels overlijdensakten in Zeeuwen Gezocht

Zoek direct naar buiten hun eigen gemeente overleden personen in Zeeuwen Gezocht, de personendatabase van het Zeeuws Archief.

www.zeeuwsarchief.nl