Rekestrant

De bron Rekestrant in Zeeuwen Gezocht bevat de namen van personen uit Noord- en Zuid-Beveland en Oost-Zeeuws-Vlaanderen die een rekest indienden bij de Arrondissementsrechtbank te Goes in de periode 1838-1877.

Het gaat om de namen van 12.557 mensen die een rekest indienden. De rekesten werden als een civiele zaak door de rechtbank behandeld en betreffen voornamelijk pacht‑, huur‑, arbeids‑ en familiezaken, voogdijen, krankzinnigverklaringen en vennootschapszaken.

Een oude man met hoge hoed kijkt in de camera.

Rekestranten in Zeeuwen Gezocht

Zoek direct naar rekestranten in Zeeuwen Gezocht, de personendatabase van het Zeeuws Archief.

www.zeeuwsarchief.nl