Persoon Memorie van Successie

Een memorie van successie is een waardebepaling van de nalatenschap voor het vaststellen van de successiebelasting. De bron Persoon Memorie van Successie bevat de namen van overledenen en hun erfgenamen.

De namen in deze bron zijn afkomstig uit:

  • Memories van Successie, periode 1795/1817-1927.
Een oude man met hoge hoed kijkt in de camera.

Personen in memories van successie in Zeeuwen Gezocht

Zoek direct naar overledenen en hun erfgenamen in memories van successie in Zeeuwen Gezocht, de personendatabase van het Zeeuws Archief.

www.zeeuwsarchief.nl