Persoon Memorie van Successie

Een memorie van successie is een waardebepaling van de nalatenschap voor het vaststellen van de successiebelasting. De bron Persoon Memorie van Successie bevat de namen van overledenen en hun erfgenamen.

De namen in deze bron zijn afkomstig uit:

  • Memories van Successie, periode 1795/1817-1927.
deze versie voor verwijzing naar Zeeuwen Gezocht

Personen in memories van successie in Zeeuwen Gezocht

Zoek direct naar overledenen en hun erfgenamen in memories van successie in Zeeuwen Gezocht, de personendatabase van het Zeeuws Archief.

www.zeeuwsarchief.nl