Persoon in genealogie

De bron Persoon in genealogie bevat de namen van personen met een familienaam die voorkomt in genealogieën, kwartierstaten, parentelen en stamreeksen.

Het gaat om namen uit:

  • Collectie Zeeuwse Genealogieën, in het Zeeuws Archief
  • Verzameling P.D. de Vos
  • Verzameling J. de Hullu
  • Verzameling P.J. Wemelsfelder
  • Verzameling W. van der Ploeg
  • Verzameling J. Moermond
  • Verzameling Genealogische Afschriften
  • Van Zeeuwse Stam
Een oude man met hoge hoed kijkt in de camera.

Persoonsnamen in genealogieën in Zeeuwen Gezocht

Zoek direct naar namen uit genealogieën in Zeeuwen Gezocht, de personendatabase van het Zeeuws Archief.

www.zeeuwsarchief.nl