Octrooiverlening

De bron Octrooiverlening in Zeeuwen Gezocht bevat de namen van personen die een octrooi kregen.

Het gaat om:

  • personen die ambachtsheerlijke rechten vergund werden
  • personen die een bedrijf uitoefenden
  • personen die land inpolderden (bedijking) en of openbare werken aanlegden

De namen zijn afkomstig uit:

  • Registers van octrooien van het archief Staten van Zeeland, periode 1582-1797.
Een oude man met hoge hoed kijkt in de camera.

Octrooiverleningen in Zeeuwen Gezocht

Zoek direct naar personen die een octrooi ontvingen in Zeeuwen Gezocht, de personendatabase van het Zeeuws Archief.

www.zeeuwsarchief.nl