Octrooiverlening

De bron Octrooiverlening in Zeeuwen Gezocht bevat de namen van personen die een octrooi kregen.

Het gaat om:

  • personen die ambachtsheerlijke rechten vergund werden
  • personen die een bedrijf uitoefenden
  • personen die land inpolderden (bedijking) en of openbare werken aanlegden

De namen zijn afkomstig uit:

  • Registers van octrooien van het archief Staten van Zeeland, periode 1582-1797.
deze versie voor verwijzing naar Zeeuwen Gezocht

Octrooiverleningen in Zeeuwen Gezocht

Zoek direct naar personen die een octrooi ontvingen in Zeeuwen Gezocht, de personendatabase van het Zeeuws Archief.

www.zeeuwsarchief.nl