Inwoner

De bron Inwoner in Zeeuwen Gezocht bevat de namen van inwoners per gemeente of regio in de periode 1796-1899.

De namen zijn afkomstig uit:

  • ‘Omschrijvingslijsten der dienstplicht of contributie in aanmerking komende personen 1797-1798’, archief van de Gewestelijke Besturen van Zeeland
  • Staten van inwoners in het archief van de Prefectuur van het Departement van de Schelde, in het Rijksarchief Gent in België
  • Staten van inwoners van 1811, opgemaakt voor het verstrekken van de zogenoemde ‘carte de sûreté’
  • Registre Civique van Middelburg van 1812
  • Registre Civique van Goes uit het Gemeentearchief Goes
  • Lijsten uit 1813 voor de Garde Nationale van mannelijke inwoners in de leeftijd van 20-60 jaar van gemeenten op Noord- en Zuid-Beveland, uit het Archief Prefectuur
  • Adresboeken Middelburg 1869-1899, 1940
Een oude man met hoge hoed kijkt in de camera.

Inwoners in Zeeuwen Gezocht

Zoek direct naar inwoners in de personendatabase Zeeuwen Gezocht.

www.zeeuwsarchief.nl