Familiewapen

De bron Familiewapen in Zeeuwen Gezocht bevat afbeeldingen en of beschrijvingen van familiewapens.

Deze zijn afkomstig uit:

  • diverse archieven en collecties in het Zeeuws Archief, waaronder familiearchieven en de atlas Zelandia Illustrata deel III
  • het handschrift van P.J. Rethaan Macaré: “Wapenborden en Wapens op Tombes, Monumenten en Grafgesteenten in de kerken van de voormalige Provincie Zeeland tot in 1798 aanwezig geweest.”
  • het wapenboek van de landmeter Korstiaen Bestebroer, 1785

Familiewapens

Bekijk zoekgids
Een oude man met hoge hoed kijkt in de camera.

Familiewapens in Zeeuwen Gezocht

Zoek direct naar familiewapens in de personendatabase Zeeuwen Gezocht.

www.zeeuwsarchief.nl