Familiewapen

De bron Familiewapen in Zeeuwen Gezocht bevat afbeeldingen en of beschrijvingen van familiewapens.

Deze zijn afkomstig uit:

  • diverse archieven en collecties in het Zeeuws Archief, waaronder familiearchieven en de atlas Zelandia Illustrata deel III
  • het handschrift van P.J. Rethaan Macaré: “Wapenborden en Wapens op Tombes, Monumenten en Grafgesteenten in de kerken van de voormalige Provincie Zeeland tot in 1798 aanwezig geweest.”
  • het wapenboek van de landmeter Korstiaen Bestebroer, 1785
deze versie voor verwijzing naar Zeeuwen Gezocht

Familiewapens in Zeeuwen Gezocht

Zoek direct naar familiewapens in de personendatabase Zeeuwen Gezocht.

www.zeeuwsarchief.nl