Emigrant

Een emigrant is iemand die zijn geboorteland verlaat en zich vestigt in het buitenland.

De bron Emigrant in de personendatabase Zeeuwen Gezocht bevat de namen van emigranten naar Noord- en Zuid-Amerika en Zuid-Afrika, periode 1826-1950. Deze namen zijn afkomstig uit:

 • Staten van landverhuizers, periode 1839-1900, uit het archief Provinciaal Bestuur van Zeeland.
 • Bevolkingsregisters van gemeenten in:
  • Tholen. Bestemmingen: Noord- en Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Nederlands-Indië, periode 1826-1939.
  • West-Zeeuws-Vlaanderen, met uitzondering van Sluis, Heille en Sint Anna ter Muiden. Bestemming: Amerika, periode 1840-1950.
  • Midden-Zeeuws-Vlaanderen. Bestemming: Verenigde Staten, periode 1900-1920.
  • Walcheren. Bestemmming: Verenigde Staten, periode 1900-1920.
  • Schouwen-Duiveland en Noord- en Zuid-Beveland. Bestemmingen: Noord- en Zuid-Amerika en Zuid-Afrika, periode 1901-1920.
Een oude man met hoge hoed kijkt in de camera.

Emigranten in Zeeuwen Gezocht

Zoek direct naar emigranten in de personendatabase Zeeuwen Gezocht.

www.zeeuwsarchief.nl

Bewerkingen

Diverse personen en projectgroepen zijn in de loop der tijd actief geweest met het verzamelen van namen van emigranten uit de bevolkingsregisters. De een deed dit uit een genealogische of plaatselijke belangstelling, voor de ander vormde het de bouwstenen voor een wetenschappelijke publicatie. Wat de achtergrond ook was, de namen zijn uiteindelijk in ‘Zeeuwen Gezocht’ terecht gekomen.

Omdat de ingevoerde gegevens per bewerking kunnen verschillen, volgt hier een opsomming van deze bewerkingen. Voor zover de oorspronkelijke publicatie ook in de studiezaal van het Zeeuws Archief is op te zoeken, worden de benodigde vindplaatsen vermeld

Zeeland, 1901-1920

Over de periode 1901‑1920 zijn de namen van de emigranten uit Zeeland uit de bevolkingsregisters overgenomen. Deze lijsten zijn in de studiezaal van het Zeeuws Archief beschikbaar, Genealogische Afschriften 811.

Zeeland, 1900-1950

Ook in Zeeuwen Gezocht opgenomen zijn de namen van emigranten uit Tholen, West- en Midden-Zeeuws-Vlaanderen, Schouwen-Duiveland, Noord- en Zuid-Beveland en Walcheren. Deze gegevens hebben soms ook betrekking op de periode 1900-1950.

Tholen, 1826-1939

In Zeeuwen Gezocht zijn onder andere de namen van 1.184 emigranten uit Tholen uit de jaren 1826-1939 opgenomen. Het gaat om gegevens uit de bevolkingsregisters van de voormalige gemeenten op Tholen. De emigranten trokken naar Noord- en Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Nederlands-Indië. De gegevens zijn beschikbaar gesteld door de gemeentearchivaris van Tholen en bevatten vermeldingen van geboorteplaats en –datum, burgerlijke staat, kerkgenootschap, beroep, datum van vertrek en bestemming.

West-Zeeuws-Vlaanderen, 1840-1950

Ook in Zeeuwen Gezocht opgenomen zijn namen van emigranten uit West-Zeeuws-Vlaanderen uit de periode 1840-1950. De gegevens zijn afkomstig uit de bevolkingsregisters van 15 van de in totaal 18 voormalige gemeenten in West-Zeeuws-Vlaanderen. Deze registers berusten bij de archiefinstellingen van de huidige gemeenten Sluis en Terneuzen. Gegevens over emigranten uit Sluis, Heille en Sint Anna ter Muiden ontbreken, de bevolkingsregisters gingen daar verloren in 1944. Per persoon is opgenomen: geboorteplaats en –datum, beroep, kerkgenootschap, burgerlijke staat, datum van vertrek en bestemming.

Bovengenoemde gegevens over emigranten uit West-Zeeuws-Vlaanderen zijn verzameld en beschikbaar gesteld door de heer A. Vergouwe (overleden in 2004). Zijn werk werd in 1993 uitgegeven door de toenmalige Werkgroep Emigratie van de Afdeling Zeeland van de Nederlandse Genealogische Vereniging. Een overzicht van emigranten uit West-Zeeuws-Vlaanderen over de periode 1840‑1970 kan worden geraadpleegd in de studiezaal van het Zeeuws Archief, Genealogische Afschriften 812.

Rekening houdend met de verloren gegane gegevens, schatte Vergouwe dat er ongeveer 15.000 mensen in de periode 1840-1950 uit West-Zeeuws-Vlaanderen emigreerden. In de 19e eeuw was het percentage emigranten uit West-Zeeuws-Vlaanderen het hoogste van heel Nederland.

Midden-Zeeuws-Vlaanderen, 1900-1920

In Zeeuwen Gezocht is opgenomen een lijst met namen van emigranten die vanuit Midden-Zeeuws-Vlaanderen naar de V.S. verhuisden in de periode 1900-1920. De gegevens zijn afkomstig uit de bevolkingsregisters van de voormalige gemeenten Axel, Hoek, Koewacht, Overslag, Philippine, Sas van Gent, Terneuzen, Westdorpe, Zaamslag en Zuiddorpe. Per emigrant wordt vermeld: geboorteplaats en –datum, burgerlijke staat, kerkgenootschap, beroep, datum van vertrek en bestemming. De gegevens zijn verzameld en beschikbaar gesteld door mevrouw G.J. Meijerink-Stegeman, als bijlage bij haar scriptie voor de Open Universiteit in 2001. In deze scriptie gaat zij uitgebreid in op de motieven voor emigratie en de achtergronden van de emigranten.

Schouwen-Duiveland, Noord- en Zuid-Beveland, 1901-1920

In Zeeuwen Gezocht zijn namen van emigranten uit Schouwen-Duiveland en Noord- en Zuid Beveland opgenomen die in de periode 1901-1920 naar de Verenigde Staten of Zuid-Afrika verhuisden. De gegevens zijn afkomstig uit de bevolkingsregisters van de voormalige gemeenten op Schouwen-Duiveland en Noord- en Zuid-Beveland. Per emigrant wordt vermeld: geboorteplaats en –datum, burgerlijke staat, kerkgenootschap, beroep, datum van vertrek en bestemming.

De gegevens werden verzameld en in 1997 beschikbaar gesteld door een projectgroep van de toenmalige Stichting Regionale Geschiedbeoefening Zeeland.

Walcheren, 1900-1920

In Zeeuwen Gezocht zijn de namen van emigranten opgenomen die in de jaren 1900-1920 emigreerden vanuit Walcheren naar de Verenigde Staten van Amerika. De gegevens afkomstig uit bevolkingsregisters van voormalige gemeenten op Walcheren bestaan per emigrant uit: geboorteplaats en –datum, burgerlijke staat, kerkgenootschap, beroep, datum van vertrek en bestemming.

De gegevens zijn verzameld en beschikbaar gesteld door mevrouw J.M. Blaas-Rademaker, als bijlage van haar scriptie voor de Open Universiteit in 2001. In deze scriptie gaat zij uitgebreid in op de motieven voor emigratie en de achtergronden van de emigranten.