Rechtspraak - Veere

Het archief van de vierschaar of rechtbank van Veere is bewaard gebleven. Van de rol van criminele zaken uit de periode 1472-1808 zijn transcripties beschikbaar, evenals van het reglement van de vierschaar.

Transcripties PaiZ

De leden van de werkgroep Paleografie in Zeeland (PaiZ) hebben een selectie van archiefstukken getranscribeerd over rechtspraak door de stad Veere. Hieronder volgt het overzicht van getranscribeerde archiefstukken.

De transcripties kunnen worden geraadpleegd:

  1. via de archiefinventaris met scans. Let op: Klik na het openen van de archiefbeschrijving op een scan in de filmstrip. Vervolgens opent de foto-weergave inclusief de transcriptie.
  2. via PaiZ Google Drive. De pdf-bestanden zijn geschikt voor downloaden en afdrukken.

Vierschaar Veere

Een vierschaar was het gerechtelijk bestuur van een gebied tot omstreeks 1800. Ook de plaats en de wijze waarop het gerechtelijk bestuur bijeen kwam werd vierschaar genoemd. De inwoners van Veere en omliggende dorpen werden eeuwenlang vanuit het stadhuis van Veere bestuurd. ‘De Vierschaar’ in het stadhuis was de ruimte waarin schout en schepenen recht spraken. Het archief van de rechtbank van Veere is bewaard gebleven.

De getranscribeerde rol van criminele zaken, in vijf delen, diende vanaf 1514 uitsluitend voor de zwaarste misdrijven zoals moord en doodslag. De getuigenissen bij de behandelde zaken werden nog tot het einde van 18e eeuw in de rol  ingeschreven.

Het getranscribeerde register van criminele en civiele zaken bevat in de periode 1536-1559 ook vonnissen, uitgesproken door het College van Stadhouder en Raden der Admiraliteit. Dit college hield aanvankelijk zitting in het kasteel Zandenburg en later te Veere. De secretaris van Veere, Andries van Werchter was tevens griffier van het college.

Onderstaande transcriptie is gemaakt van archiefstukken afkomstig uit het archief Rechterlijke, Weeskamer en Notariële Archieven Zeeuwse Eilanden (RAZE) (1456-1811), toegang 10.

RAZE, Stad Veere

Rol van criminele zaken:

Register van criminele en civiele zaken:

Reglement:

  • transcriptie inv.nr 500, Reglement van de vierschaar, 1668
Tot vuist gevouwen hand van metaal.

Gerechtsvuisten

Over enkele van de rechtszaken vermeld in de getranscribeerde rol van criminele zaken is meer te lezen in het webartikel 'De vuist van Adriaan'.

/zeeuwse-verhalen/stadhuiscollecties-middelburg-en-veere/de-vuist-van-adriaan/