Handel - Suriname

Eeuwenlang dreven Zeeuwse kooplieden handel op de koloniën in de Caraïben. Over de handel op Suriname zijn archiefstukken uit het archief van de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC) getranscribeerd.

Transcripties PaiZ

De leden van de werkgroep Paleografie in Zeeland (PaiZ) hebben een selectie van archiefstukken getranscribeerd die betrekking hebben op diplomatieke missies in dienst van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Hieronder volgt het overzicht van getranscribeerde archiefstukken.

De transcripties kunnen worden geraadpleegd:

 1. via de archiefinventaris met scans. Let op: Klik na het openen van de archiefbeschrijving op een scan in de filmstrip. Vervolgens opent de foto-weergave inclusief de transcriptie.
 2. via PaiZ Google Drive. De pdf-bestanden zijn geschikt voor downloaden en afdrukken.

Suriname

De getranscribeerde archiefstukken zijn afkomstig uit het archief van de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC). Ze bestaan uit brieven van de directeuren van de MCC naar hun correspondenten of contactpersonen in Suriname, én vice versa. De brieven bevatten handelsinformatie,  vanuit Europees perspectief, en geven een beeld van het leven in Suriname. Tussen de regels door kan een glimp worden opgevangen van het leven van slaafgemaakten op de plantages en de inheemse inwoners van het land.

Alle getranscribeerde archiefstukken zijn afkomstig uit het archief van de Middelburgse Commercie Compagnie, toegang 20:

 • inv.nrs 54.1 t/m 55.15, correspondentie uit Suriname
 • inv.nrs 85 t/m 103, boeken met kopiebrieven van directeuren van de MCC. Hieruit zijn alleen de brieven naar Suriname getranscribeerd.

Middelburgse Commercie Compagnie

Brieven van correspondenten uit Suriname en de periode waarin deze geschreven zijn:

 • transcriptie inv.nr 54.1, Stephanus Laurentius Neale, 1722-1724
 • transcriptie inv.nr 54.2, Reijnske van Overwijk, kapitein van het MCC-schip Cornelia, 1723
 • transcriptie inv.nr 54.3, Maria Jansz, weduwe van Jan Spies, 1726
 • transcriptie inv.nr 54.4, Gerrit Jacobs (geboren in Litouwen als Naphtaly Bar Jarel a Cohen), 1727-1729
 • transcriptie inv.nr 54.5, Jean Vereul, 1743-1748
 • transcriptie inv.nr 54.6, Jonas Rust, opperstuurman van het MCC-schip Groot Prooyen, 1745
 • transcriptie inv.nr 54.7, Gideon de Bonrepo, kapitein van het MCC-schip Groot Prooyen, 1744-1745
 • transcriptie inv.nr 54.8, Hendrik van Rien, kapitein van het MCC-schip Groot Prooyen, 1748
 • transcriptie inv.nr 54.9, François Desloges, 1749
 • transcriptie inv.nr 54.10, Pieter van der Werff, 1749-1763
 • transcriptie inv.nr 54.11, Pieter van Middelandt, 1755-1756
 • transcriptie inv.nr 54.12, Saffin en Comp., bestaande uit J.H. Saffin, Frans Saffin en Adriaan Gootenaar, 1763-1766
 • transcriptie inv.nr 54.13, David François Dandiran, 1766
 • transcriptie inv.nr 54.14, Adriaan Gootenaar, Gootenaar & Brouwer, 1767-1773
 • transcriptie inv.nr 54.15, Willem Drijber, kapitein van het MCC-schip Geertruyda en Christina, en Jan van Sprang, kapitein van het MCC-schip Haast u langzaam, 1772-1773
 • transcriptie inv.nr 55.1, Adriaan Cooijwijck Wzn, 1774
 • transcriptie inv.nr 55.2, Gootenaar & Brouwer, 1774-1775
 • transcriptie inv.nr 55.3, Elisabeth Petronella Dahlberg, weduwe van Adriaan Gotenaar, en Jean Rocheteau, 1777-1779
 • transcriptie inv.nr 55.4, M. Brouwer, 1776
 • transcriptie inv.nr 55.5, Adriaan Gootenaar, 1776-1777
 • transcriptie inv.nr 55.6, Cornelis van Kakom, kapitein van het MCC-schip Haast u langzaam, 1778
 • transcriptie inv.nr 55.7, Jean Philippe Morin, 1780
 • transcriptie inv.nr 55.8, Gideon Adriaan Diderik de Graaff, 1780-1787
 • transcriptie inv.nr 55.9, Adriaan Gootenaar & Gideon Adriaan Diderik de Graaff, 1780
 • transcriptie inv.nr 55.10, Jean Henry van Heemskerk, 1787-1791
 • transcriptie inv.nr 55.11, Jacob Stockel, 1791-1794, 1803, 1808-1809
 • transcriptie inv.nr 55.12, J.G. Claver, E.J. Soesman en P. Heijdorn & C.E. Weissenbruch, 1795-1796, 1803, 1810
 • transcriptie inv.nr 55.13, Fred Taunay, Fred Taunay & J.A. Robin, Fred Taunay & L.G. Wenckebach en Fred Taunay & P.Y.Vink, 1810-1818
 • transcriptie inv.nr 55.14, P. Bonte, 1816
 • transcriptie inv.nr 55.15, C.E. Weissenbruch & M. Klein en C.E. Weissenbruch, 1820-1830

Kopiebrieven van directeuren van de MCC aan correspondenten in Suriname en aan de Sociëteit van Suriname in Amsterdam. Het volgnummer verwijst naar het nummer van de scan in de filmstrip. Vul dit nummer rechtsonder de filmstrip in, en druk op enter.

 • transcriptie inv.nr 85 volgnr 106, Stephanus Laurentius Neale, 1722
 • transcriptie inv.nr 86 volgnr 64, Stephanus Laurentius Neale, 1723
 • transcriptie inv.nr 87 volgnr 174, Gerrit Jacobs (geboren in Litouwen als Naphtaly Bar Jarel a Cohen), 1727
 • transcriptie inv.nr 93
  • volgnr 222, Sociëteit van Suriname in Amsterdam, 1744
  • volgnr 243, Jean Vereul, 1744
 • transcriptie inv.nr 94 volgnr 91, Jean Vereul, 1745
 • transcriptie inv.nr 95
  • volgnr 145, Jean Vereul, 1748
  • volgnr 184, Sociëteit van Suriname in amsterdam, 1749
  • volgnr 200, Pieter van der Werff, 1749
  • volgnr 209, François Desloges en C. van Diran, 1749
 • transcriptie inv.nr 96 volgnr 45, Pieter van der Werff, 1752
 • transcriptie inv.nr 97
  • volgnr 30, Pieter van der Werff, 1757
  • volgnr 263, Pieter van der Werff, 1762
  • volgnr 263, Gebroeders Saffin, 1762
  • volgnr 264, Jan Tuijneman, kapitein van het MCC-schip Vrouw Johanna Cores, en David Mulder, kapitein van het MCC-schip Nieuwe Hoop
 • transcriptie inv.nr 98
  • volgnr 46, Saffin en Comp., 1763
  • volgnr 47, Elisabeth Diderica Baldina de Graaff, weduwe van Pieter van der Werff, 1763
  • volgnr 48, Elisabeth Diderica Baldina de Graaff, weduwe van Pieter van der Werff, 1763
  • volgnr 174, Adriaan Gootenaar, 1766
 • transcriptie inv.nr 99
  • volgnr 32, Adriaan Gotenaar, 1769
  • volgnr 36, Simon van der Staff, 1769
 • transcriptie inv.nr 100
  • volgnr 34, Adriaan Gotenaar, 1773
  • volgnr 77, Gootenaar & Brouwer, 1774
  • volgnr 155, M. Brouwer, 1776
  • volgnr 227, Elisbeth Petronella Dahlberg, weduwe van Adriaan Gootenaar, en Jean Rocheteau, 1778
  • volgnr 241, Elisbeth Petronella Dahlberg, weduwe van Adriaan Gootenaar, en Jean Rocheteau, 1778
  • volgnr 241, Johannes Noordhoek, kapitein van het MCC-schip Zorg, 1778
 • transcriptie inv.nr 101
  • volgnr 29, Elisbeth Petronella Dahlberg, weduwe van Adriaan Gootenaar, en Jean Rocheteau, 1779
  • volgnr 40, Adriaan Gootenaar, 1779
  • volgnr 41, Adriaan Gootenaar & Gideon Adriaan Diderik de Graaff, 1779
  • volgnr 70, Jean Philippe Morin, 1779
 • transcriptie inv.nr 102
  • volgnr 34, Gideon Adriaan Diderik de Graaff, 1788
  • volgnr 35, Jean Henry van Heemskerk, 1788
  • volgnr 89, Jacob Stockel, 1790
  • volgnr 90, Jean Henry van Heemskerk, 1790
 • transcriptie inv.nr 103
  • volgnr 29, Jacob Stockel, 1805
  • volgnr 54, Executeurs van de boedel van Jacob Stockel, 1810
  • volgnr 55, J.A. Robijn, 1810
  • volgnr 56, P. Heijdorn & C.E. Weissenbruch, 1810
  • volgnr 142-145, F. Taunaij en P.Y. Vink, 1818-1819
  • volgnr 146, C.L. Weissenbruch & S. Klein, 1819