Diplomatie

Verschillende archiefstukken van diplomatieke reizen of missies van twee diplomaten zijn getranscribeerd. Het gaat om Cornelis van der Mijle (1579-1642) en Pieter de Huybert (1622-1697).

Transcripties PaiZ

De leden van de werkgroep Paleografie in Zeeland (PaiZ) hebben een selectie van archiefstukken getranscribeerd die betrekking hebben op diplomatieke missies in dienst van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Hieronder volgt het overzicht van getranscribeerde archiefstukken.

De transcripties kunnen worden geraadpleegd:

  1. via de archiefinventaris met scans. Let op: Klik na het openen van de archiefbeschrijving op een scan in de filmstrip. Vervolgens opent de foto-weergave inclusief de transcriptie.
  2. via PaiZ Google Drive. De pdf-bestanden zijn geschikt voor downloaden en afdrukken.

Reizen naar Venetië en Frankrijk (1609-1610)

Op zoek naar internationale erkenning vaardigde de jonge Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in 1609 een gezant af naar de republiek Venetië. Het ging om Cornelis van der Mijle (1579-1642). Zijn audiëntie bij de doge is vastgelegd op een schilderij. Gesproken werd onder andere over de Nederlandse strijd voor onafhankelijkheid, waaronder het beleg van Leiden, maar ook de aanleg van dijken in de strijd tegen het water.

In 1610 maakte Cornelis van der Mijle als gezant van de Staten-Generaal een reis naar Frankrijk. Daar ontmoette hij koningin-regentes Maria
de Medici, die optrad als regentes van de toen achtjarige Lodewijk XIII. Van der Mijle arriveerde in Parijs op 5 juni 1610, terwijl enkele weken daarvoor, op 18 mei, koning Hendrik IV was vermoord door de monnik François Ravaillac.

Onderstaande transcripties zijn gemaakt van archiefstukken afkomstig uit het archief Staten van Zeeland, toegang 2.

Staten van Zeeland

In de serie Rapporten van gezanten, afschriften, 1596-1668:

Reis naar Zweden en Denemarken (1659) en de Verdrag van Breda (1667)

De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden had grote belang in de handel op de Oostzeelanden. Zij raakte daardoor betrokken bij een conflict tussen Denemarken en Zweden. Na het verdrag van Roskilde (26 februari 1658) en de slag in de Sont van 29 oktober 1658 werd Pieter de Huybert (1622-1697) in 1659 als gezant naar Zweden en Denemarken gestuurd.

In 1667 was De Huybert een van de gezanten namens de Republiek bij de vredesonderhandelingen met de Engelsen in Breda. De onderhandelingen leidden tot het verdrag van de Vrede van Breda en het einde van de Tweede Engels-Nederlandse oorlog. Andere afgezanten waren afkomstig uit Denemarken, Zweden en Frankrijk.

Onderstaande transcripties zijn gemaakt van archiefstukken afkomstig uit het archief Familie De Huybert, toegang 67.

Familie de Huybert

In de stukken over diplomatieke missies:

  • Transcriptie inv.nr 25, Stukken betreffende het gezantschap naar Zweden en Denemarken, 1659
  • Transcriptie inv.nr 27, Stukken over de vredesonderhandelingen te Breda, 1667