Cultuur

De wandtapijten over de Tachtigjarige Oorlog, te zien in het Zeeuws Museum, en de poëtische gedichten van een belangrijke speler in cultureel Zeeland, de rederijker Johan Boudaen Courten (1635-1716) zijn het onderwerp van transcripties.

Transcripties PaiZ

De leden van de werkgroep Paleografie in Zeeland (PaiZ) hebben een selectie van archiefstukken getranscribeerd die betrekking hebben op cultuur en het culturele leven in Zeeland. Hieronder volgt het overzicht van getranscribeerde archiefstukken.

De transcripties kunnen worden geraadpleegd:

  1. via de archiefinventaris met scans. Let op: Klik na het openen van de archiefbeschrijving op een scan in de filmstrip. Vervolgens opent de foto-weergave inclusief de transcriptie. Attentie: de transcripties worden nog toegevoegd.
  2. via PaiZ Google Drive. De pdf-bestanden zijn geschikt voor downloaden en afdrukken.

Wandtapijten over de Tachtigjarige Oorlog

De Staten van Zeeland bestelden aan het einde van de 16e eeuw een reeks wandtapijten met belangrijke zeeslagen als onderwerp. De zeeslagen markeren belangrijke gebeurtenissen in de oorlog tegen Spanje. De tapijten waren bestemd voor de inrichting van hun vergaderlocatie in de abdij in Middelburg. Het laatste tapijt wordt geleverd in 1604 en verbeeldt geen zeeslag, maar stadhouder en leider van de opstand tegen Spanje, Willem van Oranje (1533-1584).

Onderstaande transcriptie is gemaakt van archiefstukken afkomstig uit het archief Rekenkamer Zeeland, Rekenkamer C (1597-1805), toegang 508. Deze archiefstukken zijn opgenomen in de gids Admiraliteit in Zeeland, GIDS101.

Rekenkamer C, Tresorier-generaal

Raadpleeg onderstaande transcriptie via PaiZ Google Drive.

  • inv.nr 6858. Jacob Valcke, rekening inclusief de rekening van de tapijtenserie met zeeslagen, 1605.

Poëzie van Johan Boudaen Courten (1635-1716)

Johan Boudaen Courten (1635-1716) was lid van de Middelburgse rederijkerskamer Het Bloemken Jesse. In Middelburg bekleedde Courten afwisselend de functies van burgemeester, schepen en raad. Ook was hij bewindhebber bij de Verenigde Oostindische Compagnie, kamer Zeeland. Van de rederijkerskamer was hij opperprins.

Zijn bundel ‘Poesy’ bevat onder andere gelegenheidsgedichten, bijvoorbeeld op het overlijden van kaartenmaker Arend Roggeveen.

Onderstaande transcriptie is gemaakt van archiefstukken afkomstig uit het archief Familie Des Tombe dat berust in het Utrechts Archief. Archief Familie Des Tombe, inv.nr 1098.

Familie Des Tombe

Raadpleeg onderstaande transcriptie via PaiZ Google Drive.

  • inv.nr 1098, Gedichten van Johan Boudaen Courten als lid van de rederijkerskamer te Middelburg: Poesy, periode 1668-1699