Belastingen

Veel over de belastingheffing in Zeeland is bewaard gebleven in het archief Rekenkamer Zeeland.

Het archief Rekenkamer D binnen het archief Rekenkamer Zeeland bevat de rekeningen én de bijlagen van diverse gewestelijke belastingen.

Transcripties PaiZ

De leden van de werkgroep Paleografie in Zeeland (PaiZ) hebben een selectie van archiefstukken over belastingen getranscribeerd. Hieronder volgt het overzicht van getranscribeerde archiefstukken. Daarbij wordt de volgorde van de betreffende archiefinventaris gevolgd.

De transcripties kunnen worden geraadpleegd:

  1. via de archiefinventaris met scans. Let op: Klik na het openen van de archiefbeschrijving op een scan in de filmstrip. Vervolgens opent de foto-weergave inclusief de transcriptie.
  2. via PaiZ Google Drive. De pdf-bestanden zijn geschikt voor downloaden en afdrukken.

Familiegeld Vlissingen, 1692-1698

Gezinshoofden werden sinds 1672 aangeslagen voor hoofdgeld, een inkomstenbelasting. Armen en arbeiders zonder personeel waren vrijgesteld van deze belasting. In 1692 vernieuwden de Staten van Zeeland de belasting die nu onder benaming ‘nieuw familiegeld’ werd geheven.

De belastingkohieren van Vlissingen over de periode 1692-1698 zijn bijzonder omdat behalve namen ook beroepen zijn vermeld. Deze geven inzicht in de bewoning van straten.

Tot ‘Vlissingen en ressort’ behoren: Vlissingen, Koudekerke, Biggekerke, Zoutelande, Westkapelle, Souburg en Ritthem.

Onderstaande transcripties zijn gemaakt van archiefstukken afkomstig uit het archief Rekenkamer Zeeland, Rekenkamer D, toegang 511.

Belastingontvanger Jacob Caffijn

Belastingontvanger Jeremias van Laaren

Belastingontvanger Pieter Romburgh

Transcripties Belastingen

Bekijk de transcripties van archiefstukken over belastingen via PaiZ Google Drive.

drive.google.com