Boek Aanzien en onmacht - 19e-eeuwse burgemeesters van Middelburg

Vrijdag 4 november 2016 om 16.30 uur wordt in de Brasserie van boekhandel De Drvkkery de uitgave ‘Aanzien en onmacht, de negentiende-eeuwse burgemeesters’ gepresenteerd. Het boek is geschreven door de Werkgroep Stadsgeschiedenis Middelburg. Het wordt in ontvangst genomen door de huidige burgemeester van Middelburg, Harald Bergmann.

Het boek ‘Aanzien en onmacht, de negentiende-eeuwse burgemeesters’ vertelt de geschiedenis van de zes burgemeesters die Middelburg door de negentiende eeuw leidden. Zes heren van stand, zes bijzondere karakters, in een periode dat het burgemeesterschap zelf nog vorm moest krijgen. Zij bestuurden de stad in een voor Middelburg moeilijke eeuw, toen na de Franse Tijd de positie als rijke handelsstad definitief tot het verleden behoorde.

Nieuw licht op oude verhalen

De teksten zijn geschreven door de leden van de Werkgroep Stadsgeschiedenis Middelburg (WSM) die eerder tekende voor het boek ‘Van alle markten thuis. Geschiedenis van markt en nijverheid te Middelburg’ (1998).

Voor het achterhalen van aanvullende en nieuwe informatie over de handel en wandel van de burgemeesters en bijpassende afbeeldingen werd onder meer uitgebreid onderzoek gedaan in de archieven die in het Zeeuws Archief berusten en andere archieven en collecties. Het boek biedt dan ook nieuwe informatie die een ander licht werpt op oude verhalen over de Middelburgse burgervaders uit de negentiende eeuw.

Werkgroep Stadsgeschiedenis Middelburg

De WSM werd in 1991 opgericht op initiatief van oud-docent Egbert van Wijk. De groep bestond uit in de historie van Middelburg geïnteresseerde personen, die vaak het toenmalige Gemeentearchief Middelburg bezochten. Idee was met name de negentiende-eeuwse geschiedenis van de Zeeuwse hoofdstad te bestuderen.

Hoewel de leden met enige regelmaat bijeenkwamen bleef het een los verband, zonder statuten en notulen. Toen het gemeentearchief in 2000 opging in het Zeeuws Archief verhuisde de werkgroep mee.

Het afscheid van Peter Sijnke, archivaris en adviseur van de werkgroep, markeert het einde van de WSM. Het afscheidscadeau is de publicatie van dit boek.

Programma boekpresentatie

  • Welkom door Adriaan Langendonk (Uitgeverij De Drvkkery | Schrijverspodium)
  • Inleiding door Piet Smallegange (voorzitter Werkgroep Stadsgeschiedenis Middelburg)
  • Toelichting door Leo van der Vliet
  • Overhandiging boek Piet Smallegange aan burgemeester Harald Bergmann

Informatie over het boek

Aanzien en onmacht, de negentiende-eeuwse burgemeesters van Middelburg | Nederlandstalig | 1e Druk | 2016 | 220 Pagina’s | de Drvkkery Schrijverspodium | Afmetingen: 240 × 170 × 20 mm | Gewicht: 427 gr.| ISBN: 9789492170200

NB. Bovenstaande tekst is deels overgenomen uit: agendabericht Boekhandel De Drvkkery te Middelburg.