Zeeuwse archiefmedewerkers deden 23 ArchiefDingen

 

“Dit is dan de afsluiting van een cursus waar ik veel van heb geleerd en ook nog een heleboel van in de praktijk ga brengen.”

“Hoera, ik ben aan het eind van de cursus gekomen. Het was een leuke en interessante cursus, maar had te weinig tijd om alles te doen.”

Met bijzonder plezier heb ik deze cursus doorlopen. Het was een ontdekkings- maar nog meer een belevingstocht.

— cursist

Zomaar wat beginregels van de laatste blogposten van deelnemers aan de cursus 23 Dingen voor Zeeuwse archiefdiensten. Via deze cursus ontdekten medewerkers van archiefdiensten in Zeeland in 23 stappen de mogelijkheden van Web 2.0-toepassingen. Ze maakten ze kennis met:

Introductie Web 2.0 | Webloggen | RSS en webcare | Taggen | Foto’s delen op het web | Eerlijk delen – auteursrechten | Foto’s bewerken op het web | YouTube en Podcasts | Wiki’s | Ervaringen en meningen op webforums |Social bookmarking | Tussenevaluatie | Vrienden en profielen – social networksites | Boekenvrienden vinden elkaar op het net |Delen in het webkantoor | Apps in het webkantoor | Twitter | Kaarten met plaatjes – locatiegeoriënteerde toepassingen | Chatten | Genealogie 2.0 |  Crowdsourcing, de kracht van de menigte | Archief 2.0 – community van archivarissen in Nederland en Vlaanderen | Evaluatie, afscheid, opruimen en verder.

"YES! Met mijn tong op mijn schoenen heb ik de eindstreep gehaald. Het was veel en leuk en interessant en uitdagend en grensverleggend en..en.. Kortom, absoluut de moeite waard."

— cursist cursus 23 archiefdingen

Ontdekken, spelen, leren, bloggen

De cursus was op 3 oktober 2012 met een gezamenlijke startbijeenkomst begonnen. In de weken daarna ontdekten de archiefmedewerkers elke week twee Dingen en deden ze daarvan verslag in hun weblog. Het begin was voor iedereen lastig, maar gaandeweg kregen de meesten de smaak te pakken en ontdekten, speelden, leerden en blogden ze er lustig op los. De vier coaches, twee medewerkers van de Zeeuwse Bibliotheek en twee medewerkers van het Zeeuws Archief, lazen de blogposten, reageerden erop, boden hulp, gaven tips en beantwoordden vragen.

Enthousiast

Het was mooi om te zien dat zelfs de grootste sceptici hun mening over Web 2.0 toepassingen bijstelden:

“Dit voorzichtig enthousiasme had ik een paar maanden geleden nooit van mezelf verwacht. Want deze cursus heeft me heel wat irritatie en energie gekost. Mijn leven was zeker niet 2.0. Maar… frisse tegenzin en onbegrip heeft toch plaats moeten maken voor een meer open houding. Alle tijd en energie die het kost, kan ook veel moois opleveren.”

“Als ik eerlijk ben had ik bij aanvang van deze cursus niet verwacht dat ik een en ander op tijd zou halen. Aanvankelijk zag ik de cursus 23 Archiefdingen zelfs helemaal niet zitten (…). In het begin kostte het me de nodige moeite en had ik af en toe hulp nodig, maar gaandeweg kreeg ik er steeds meer lol in en was ik vaker en vaker met de cursus bezig. (…) Lang niet alles zal ik gaan gebruiken, maar dat je op de hoogte bent van bestaan en werking van allerlei zaken is heel nuttig.”

“Leuk al die blogs van de medecursisten. Ik word ook steeds enthousiaster en ook steeds nieuwsgieriger naar de wereld achter het internet.”

“Deze cursus heeft me geleerd dat sociale media niet meer zijn weg te denken. Was ik tot dusverre afwachtend en terughoudend, die houding laat ik met plezier varen.”

Wat gaan we met de 23 Archiefdingen doen?

“Dit is dan de afsluiting van een cursus waar ik veel van heb geleerd en ook nog een heleboel van in de praktijk ga brengen.Nu komt natuurlijk het meest belangrijke: wat gaan we ermee doen. Hoe gaan we datgeen we geleerd hebben nu in de praktijk brengen. We hebben net een website en dus is het zeker van belang om nu op de ingeslagen weg door te gaan. Samen met mijn collega zullen we eens rond de tafel gaan zitten om de 23 archiefdingen binnen onze instelling op de kaart te krijgen.”

“Ik denk dat we binnen onze dienst wel wat meer 2.0 zijn geworden door de cursus. Wat vooral is veranderd is, is onze ‘mindset’. Ook als je geen 20 meer bent, kun je meedoen aan deze beweging, al gaat het misschien wat minder snel en gebruik je niet alle 23 dingen. Er wordt nu al door ons op persoonlijke titel getwitterd, er gaat een blog komen en we zullen met de communicatiecollega’s in conclaaf gaan om ter bekijken welke 2.0 uitingen er nog meer mogelijk zijn binnen de gemeentelijke kaders.”

… als suggesties voor mogelijkheden om samen te werken in grotere gehelen: met andere (Zeeuwse) archiefdiensten en andere (erfgoed) instellingen:

“Samenwerken lijkt mij dus het sleutelwoord, instellingen die samenwerken, jong en oud die samenwerken enz.”

“Waar dat mogelijk is moeten we samenwerken met elkaar. Daarbij moet het erfgoed centraal staan. Dat betekent wisselende partners: de ene keer een andere archiefdienst, de volgende keer een bibliotheek, een derde maal een museum. Van groot belang is elkaar te zien als meespeler en niet als concurrent.”

Maar ook voor de deelnemers persoonlijk leverde de cursus voldoende inspiratie op om mee verder te gaan:

“Wat vond ik leuk, en dan kijk ik niet alleen naar wat leuk en goed is voor mijn werk. Het maken van een blog vond ik eigenlijk wel erg leuk, vooral het zoeken naar beeldmateriaal , plaatjes en video’s. Wie weet ga ik dat nog eens oppikken.”

“Favoriet ding is zonder twijfel het maken en bedenken van het blog. Ik ben een absolute fan van WordPress geworden. (…) Privé wil ik verder met Facebook, Flickr, m’n nieuwe blog, Skype, …. genoeg.”

Taart en certificaten

Kortom, de cursus heeft eigenlijk voor alle deelnemers iets gebracht en zonder enige uitzondering waren degenen die hem hebben afgerond enthousiast. Helaas waren er ook een paar afvallers, waarvan er enkele hebben aangegeven de cursus toch nog af te maken.

Alle deelnemers werden tijdens de afsluitende bijeenkomst verrast met een speciaal gemaakt 23 Archiefdingen-taart, en lieten zich die goed smaken! In het auditorium in het Zeeuws Archief werden de blogbijdragen en de ervaring geëvalueerd en ontvingen de deelnemers uit handen van hun coaches de felbegeerde certificaten. De coaches werden bedankt voor hun positieve steun en hun reacties op de blogposten.

Als speciale gast was aanwezig Christian van der Ven, mede-initiatiefnemer van de cursus 23 Archiefdingen en de community van archivarissen in Nederland en Vlaanderen Archief 2.0, die van te voren de ge-update cursus 23 Archiefdingen voor Zeeuwse archiefdiensten had doorgelezen en voorzien van deskundig commentaar en nuttige tips. Uiteraard werd ook hij bedankt voor zijn zeer gewaardeerde inzet. De bijeenkomst werd besloten met een gezamenlijke lunch.

En, heel belangrijk: er zijn meteen plannen gesmeed voor het organiseren van een Zeelandbrede brainstormbijeenkomst van archiefmedewerkers om te inventariseren wat elke dienst al doet met Web 2.0 toepassingen en op welke gebieden we kunnen samenwerken. Dat is nog eens actie!

Het einde van deze cursus is een mooi begin

Tot slot nog een beloftevolle quote uit het weblog van een van de deelnemers aan de cursus 23 Dingen voor Zeeuwse archiefdiensten:

“Samen met de andere sociale media heeft deze cursus mijn horizon verbreed. Ik heb nu veel beter zicht op het gereedschap dat beschikbaar is en dat ik kan inzetten. Van deze dingen kunnen we een nuttig gebruik maken om ons vak een extra dimensie te geven. De charme van het oude is op die manier goed te combineren met de uitdagingen van het nieuwe. Wie dat op een goede manier doet, weet dat geschiedenis elke keer weer nieuwe uitdagingen oplevert en die zijn er om aan te gaan. Daarom is het einde van deze cursus een mooi begin.”