Wederzijds profijt? Symposium op 7 juni 2013

Wederzijds profijt?
De betekenis van de marine voor Zeeland
en van Zeeland voor de marine tussen 1600 en 2013
Minisymposium

Het arsenaal met lipkenstelegraaf (links). Aan de afbouwkade de Koning der Nederlanden. Zeeuws Archief, Historisch Topografische Atlas Vlissingen inv.nr 1958.

 

Programma Minisymposium 7 juni 2013

Plaats: Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7, Middelburg
Toegang gratis na opgave

Dit jaar staat onder andere in het teken van 525 jaar Zeeuws Admiraliteit en 200 jaar Koninklijke Marine. Als maritieme provincie is Zeeland nauw bij deze herdenking betrokken. Samen met de gemeente Middelburg en de marinierskazerne in Vlissingen organiseert de Werkgroep CultuurHistorie van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen op 7 juni een minisymposium in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg.

Vier deskundige sprekers beantwoorden de vraag of de aanwezigheid (of in sommige perioden de afwezigheid) van de marine voor de provincie Zeeland een kostenpost of een bron van inkomsten was.

Hoe viel de balans uit in de vier eeuwen van marine-activiteit in de provincie? En hoe was de verhouding tussen materiële en immateriële effecten? Liep de veiligheid van de regio gevaar (of juist niet)? Hielp het de Zeeuwen aan werkgelegenheid in scheepsbouw en kazernes of aan een carrière? Bevorderde de marine de groei van deskundigheid en leverde ze nuttige contacten met andere instellingen? Hoe verliep de verhouding met burgers? Was de marine partij in de onderlinge concurrentie tussen de steden en provincies? Had admiraliteit/marine invloed op plaatselijk en provinciaal beleid? Wat was de balans aan investeringen en verliezen?

Programma

13.00   ontvangst met koffie

13.30   opening door voorzitter welkomstwoorden vertegenwoordigers gemeente en Koninklijke Marine

13.40   De druk van de admiraliteit in het zeventiende-eeuwse Zeeland,
Dr. Adri van Vliet (Nederlands Instituut voor Militaire Historie)

14.05   De krimpende horizon van de Admiraliteit Zeeland in de achttiende eeuw,
Dr. Victor Enthoven (Vrije Universiteit Amsterdam)

14.30   vragenronde

14.50   pauze

15.10   Zeeland en zeemacht in de negentiende eeuw,
Dr. Anita van Dissel (Universiteit Leiden en Ned. Instituut voor Militaire Historie)

15.35   Het wisselend tij van de marine in Vlissingen in de twintigste eeuw,
de heer Ron van Maanen (gemeentearchief Vlissingen)

16.00   vragenronde

16.20   forum over historische hints voor reële verwachtingen van de marinierskazerne met gedeputeerde Kees van Beveren en vertegenwoordigers van de gemeentes Vlissingen en Middelburg

16.45   afsluiting en borrel

20.00   concert marinierskapel Stadsgehoorzaal

Dit programma wordt financieel ondersteund door de Provincie Zeeland, de gemeente Middelburg, de Marinierskazerne en het Zeeuws Genootschap.