wandeling.xx en decreet.4

Op 1 oktober 2010 werd in het Zeeuws Archief de manifestatie wandeling.xx geopend en vond de presentatie van aflevering 4 van het Zeeuwse kunsttijdschrift decreet plaats.

wandeling.xx

In het kader van de manifestatie wandeling.xx is nog tot en met 15 oktober in het Zeeuws Archief een kleine expositie te zien van een architectuurproject van Johan de Koning. De expositie maakt onderdeel uit van een grote tentoonstelling die is ingericht ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van Laboratorium voor Architektuur van deze Middelburgse architect. In het Zeeuws Archief zijn onder meer een maquette en tekeningen te zien voor een ontwerp van het Van Dishoeckhuis, een ‘reconstructie’ van de in 1733 door J.P. van Baurscheit de jonge ontworpen burgemeesterswoning in Vlissingen. Meer informatie over de tentoonstelling is te vinden op de website van het Zeeuws Archief.

decreet.4

Het Zeeuwse kunsttijdschrift decreet is een initiatief van Ramon de Nennie, Robbert Jan Swiers, Machteld van der Wijst en Hans Bommeljé. In het tijdschrift wordt aandacht besteed aan zeer uiteenlopende vormen van kunst. Bij elk tijdschrift zijn bijlagen en een cd/dvd met muziek en/of film gevoegd. Speciaal voor aflevering 4 leverde het Zeeuws Archief een bijdrage over het Van Dishoeckhuis, aansluitend bij de expositie van architect Johan de Koning die in het archiefcafé te zien is. Aflevering 4 van decreet bevat twee extra katernen en een dvd met beelden en muziek.

Opening wandeling.xx

Op 1 oktober stroomde het archiefcafé vol met genodigden voor de opening van de tentoonstelling wandeling.xx. Hannie Kool-Blokland, directeur van het Zeeuws Archief, heette de gasten welkom. In haar openingsspeech ging ze in op architectuur en op de relatie tussen het Van Dishoeckhuis en het Van de Perrehuis, dat door dezelfde architect, Jan Peter van Baurscheit de jongere, is gebouwd.
Cultuurfilosoof Jan van Heemst sprak over architectuur en poëzie en predikant Gert Jan Smit over de beleving van architectuur.

Johan de Koning nodigde alle gasten uit voor een rondwandeling langs de expositie. De wandeling ging naar het Centrum voor Beeldende Kunst aan de Balans, de Nieuwe Kerk en de Lange Noordstraat. Bij Galerie Caesuur vond een optreden plaats van de Zeeuwse band zaniac, in het door Johan de Koning ontworpen ‘Full House’, een huis zonder ruimtes waarin activiteiten plaatsvinden in beweegbare kasten.
Aansluitend verzorgden onder meer Phons Bakx, Aagje Feldbrugge, Robbert Jan Swiers, Hans Bommeljé en Ramon de Nennie een muzikaal intermezzo.

Presentatie decreet

Ramon de Nennie presenteerde aflevering 4 van het Zeeuwse kunsttijdschrift decreet. Hij benadrukte het belang van de kunst en de vrijheid van kunstenaars om daar zelf invulling aan te geven. De directeuren van het Zeeuws Archief en de Zeeuwse Bibliotheek kregen een luxe bewaardoos met vier afleveringen van decreet en bijbehorende gadgets cadeau, ter eeuwige bewaring in de depots.

Receptie

Tijdens de zeer geanimeerde receptie speelden Aagje Feldbrugge en Robbert Jan Swiers enkele muziekstukken bij depot 3 in het Zeeuws Archief, 15 meter onder de grond. De akoestiek is daar zo goed dat het vier verdiepingen hoger uitstekend te horen was. In het auditorium vond een doorlopende voorstelling plaats van de bij het tijdschrift decreet uitgegeven dvd.