Programma Open Archievendag in Vlissingen 2014

Op zaterdag 25 oktober 2014 zet het Gemeentearchief Vlissingen zijn deuren wagenwijd open, zelfs de deur van het archiefdepot.

De Clijverstraat 100 jaar geleden

Deze archievendag maakt onderdeel uit van de ‘Maand van de geschiedenis’, met als thema: ‘Vriend en Vijand’. Onze foto-expositie over de Eerste Wereldoorlog verwijst naar dit thema.

Activiteiten

 • Rondleiding in het archiefdepot met hoogtepunten als:
  • een brief met de handtekening van Michiel de Ruyter
  • het oudste archiefstuk (1505)
  • bouwtekeningen uit het archief van scheepswerf De Schelde
  • een kaart met alle bominslagen die in Vlissingen plaatsvonden tijdens WOII
  • het briefje dat in de koker werd gestopt, onder het standbeeld van De Ruyter

Aanvang rondleidingen: 12.00, 13.30 en 16.00 uur

De archiefschatten liggen veilig in een depot opgeslagen; de juiste temperatuur en luchtvochtigheid zorgen er voor dat het materiaal tot in lengte van jaren bewaard blijft. Normaal gesproken is deze ruimte dan ook gesloten voor het publiek. Wilt u toch eens een blik werpen in de archiefruimte waar de gemeente haar meest belangrijke en mooiste stukken bewaart, kom dan naar de archievendag.

 • Tonen van oude schoolplaten

Schoolplaten; oudere generaties groeiden er mee op. Een vorm van aanschouwelijk onderwijs, nog altijd meer dan de moeite waard om te tonen.

 • Verkoop van enige overtollige boeken en prentbriefkaarten

Het archief is in het bezit van overtollige boeken en prentbriefkaarten, die in aanmerking komen voor afstoting. Soms gaat het om exemplaren die in veelvoud aanwezig zijn in het archief. Antiquarisch materiaal zult u echter niet aantreffen bij deze verkoop.

 • Tentoonstelling ‘Beter een goede buur dan een verre vriend’. Vlissingen tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918).

Hierbij aandacht voor de mobilisatie, militaire begraafplaats WO I, het moederhuis, zeemijnen, de kunstschilder Gerard Jacobs en een beeld hoe Vlissingen er in 1915 uitzag. Zie bijlage!

 • Presentatie van het Open Cultuur Data Project; tekeningen Machinefabriek-Ketelmakerij Kon. Mij. De Schelde 1876-1938.

Deze tekeningen zijn beschreven en met behulp van Damen Schelde Naval Shipbuilding gedigitaliseerd. Hierbij wordt gebruik van het materiaal voor bijvoorbeeld publicaties eenvoudiger en wordt archiefonderzoek gestimuleerd.
Aanvang presentaties: 11.00 en 15.00 uur

 • In het kader van Vaders Voor Lezen (i.s.m. bibliotheek ’t Spui) leest de gemeentearchivaris voor aan kinderen van 4 tot 8 jaar. Daarna gaan we op zoek naar het archiefspook. Tijd: 13.30-14.30 uur. Voor dit onderwerp aanmelden bij activiteit@spui.nl.
 • Doorlopende presentatie van foto-aanwinsten
 • Voor de bezoekers een gratis afdruk van een machinetekening van wachtschip de Noord-Brabant

Gemeentearchief Vlissingen
Hellebardierstraat 2
Tijd: 10.00-17.00 uur

P.S. Behalve een bezoek aan het archief is ook een bezoek aan de Michiel de Ruyterdag in het muZEEum aan te bevelen.